Afgerond

Afgeronde onderzoeken:

Klik op de titel voor meer informatie.

Evaluatie Springplankprojecten  – Opdrachtgevers: InEen en Ambulancezorg Nederland

Evaluatie herinrichting ELD Almere – Opdrachtgevers: Saltro, Zorggroep Almere, Zilveren Kruis

Ontwikkeling en uitvoering VSV Spiegel van het Programma Transitie Integrale Geboortezorg –

Opdrachtgever: Taskforce PGZMonitoring en Evaluatie Pilot VSV – Opdrachtgever VSV Zaanstreek

Effectiviteit van de inzet wijkverpleegkundige – Opdrachtgever: Raedelijn

VSV Spiegel als onderdeel van de VSV Carrousel – Opdrachtgever VSV’s

Kunst van het succesvol implementeren – Opdrachtgever: ZonMw

MijnCOPDcoach – Opdrachtgever: Sananet

Risicostratificatie – Opdrachtgever: Raedelijn

Landelijke Evaluatie Geboortecentra in Nederland – Opdrachtgever: ZonMw

Monitoring en Evaluatie pilot “Beginnen bij het Begin” – opdrachtgever VSV Rondom

0-meting Niveaus van Samenwerking – opdrachtgever Achmea

De Samenwerking Monitor Op Eén Lijn (SMOEL)

DORAS – Ontwikkeling Ketenzorgmodel GGZ-problematiek – Opdrachtgever: Fonds Huisartsen in Achterstandswijken (FHA)

Inventarisatie Begeleiding en Tools Organisatieontwikkeling Eerste Lijn

Patient Empowerment COPD patienten eerste en extramurale tweede lijn

Polyfarmacie/medicatiereviews in de ketenzorg

Gezonde Jeugd in Almere

Opgelucht Ademhalen (Therapietrouw bij COPD en Astma patiënten) – Opdrachtgevers: AstraZeneca, Bohringer Ingelheim, Pfizer, Glaxo Smith Kline en Achmea

Nationaal onderzoek naar de meerwaarde van de geïntegreerde eerste lijn – Opdrachtgevers: ZonMw, ZN en het ROS-netwerk

New Towns

Multicultural Health Care the Bijlmermeer