INCOMPANY: EFFECTIEF BESTUREN VOOR GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS- EN HUISARTSENORGANISATIES

Datum

gedurende het hele jaar

Locatie

Op locatie bij de zorgorganisatie bij voorkeur

Kosten

Offerte op maat (btw-vrij)

Duur van het programma
Deze scholing bevat een programma van 6 dagen van 15:00 – 21:30 uur.

Voor wie?
Huidige bestuurders, huisartsen met bestuursambitie (op de diverse niveaus) of die zich hierop willen oriënteren. Het aanbod is voor praktijkhouders, Hidha’s en huisartsen die als vaste waarnemer in het gebied werkzaam zijn.

Begeleiding en accreditatie
Dite Husselman is de begeleidende docent van deze cursus. Voor de organisatie van deze cursus werkt ze samen met het Jan van Es Instituut. Het Jan van Es Instituut is geaccrediteerd door het CRKBO. Aan de huisartsen worden 36 accreditatiepunten toegekend. [6 per bijeenkomst]

Docenten kunnen ook op maat verzorgd worden. Dite Husselman zal samen met het Jan van Es Instituut zorgen voor de juiste docenten voor uw Incompany. De hieronder genoemde docenten zijn dus een voorbeeld van wat u zou kunnen verwachten.

Leerdoelen
1. het kennismaken met de ontwikkelingen in de eerste lijn gezondheidszorg
2. het herkennen van een veranderende omgeving
3. het beoordelen van de veranderingen, het vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie en het kunnen anticiperen op veranderingen in een brede context.
4. het kunnen toepassen van nieuwe situaties in een bestuurlijke context.

Opbouw van het programma

Dag 1 Ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg

Leerdoel: Kennismaken met de internationale en nationale trends en ontwikkelingen in de eerstelijnszorg.
In onderzoek en rapportages wordt gewezen op het belang van de centrale rol van de huisarts als poortwachter én het belang van samenwerking. Daarnaast is het ontstaan van grotere organisatorische verbanden een gegeven. In deze context is het behoud en bevorderen van de samenhang van zorg een beleidsthema dat op iedere bestuurlijke agenda prominent aanwezig zal zijn.

Docent: Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut

Dag 2 Leiderschap: Kijken naar jezelf!

Leerdoel: Inzicht krijgen in het eigen bestuurlijk handelen en de inzet van persoonlijke competenties.
Leiderschap is te leren! Met behulp ven een vragenlijst worden sterke en verbeterpunten in beeld gebracht. Reflectie op het eigen kunnen en het concretiseren van de verbeterpunten zijn een mooie aftrap om te kijken of en welke bijdrage te leveren valt aan (het organiseren) van de huisartsenzorg. Er wordt gebruik gemaakt van het Aspira competentie-meetinstrument (www.aspiratalent.nl) waarin ook de feedback aan elkaar wordt gegeven.

Docent: Arjen Jansen, partner in de CT groep ( of Suzanne Brinkman met de methodiek LSI)

Dag 3 De organisatie besturen en organiseren

Leerdoel: Inzicht krijgen in organisatie – en sturingsvormen, de afstemming van taken en rollen tussen bestuur, management en huisartsen met behulp van een governance model.
Governance is een diffuus begrip dat in veel wetenschappen bestudeerd wordt. Het is steeds gebruikelijker om governance als goed bestuur te benoemen. De toevoeging goed veronderstelt dat er een waardepatroon ten grondslag ligt aan besturen. Maar welke waarden, en door wie worden die bepaald? Daarbij de doorslag naar de eigen organisatie. In de avond wordt een werkopdracht uitgevoerd die direct betrekking heeft op de eigen organisatie.

Docent: Dite Husselman. (aanwezigheid van eigen directie gewenst)

Dag 4 De omgeving en haar stakeholders

Leerdoel: Het verkrijgen van inzicht in de netwerken zowel in theorie als in de eigen omgeving. Het maken van een stakeholders-analyse en toepassing in eigen omgeving. Kennismaken met een van de stakeholders uit de eigen omgeving: de gemeente.

Docent: Nanne Dodde

Dag 5 Financiën

Leerdoel: Het verkrijgen van inzicht in de financiering van de eerstelijnszorg en de wijze waarop de zorgverzekeraars hun beleid ontwikkelen.
De O&I middelen zijn bedoeld om de organisatievormen van de eerste lijn te stimuleren.

Docent: naam volgt

Dag 6 Missie, visie en strategie

Leerdoel:
Het inzetten van de verkregen inzichten in het oefenen met een – op de eigen situatie toe te passen – visiedocument volgens de principes in Triple Aim. o.l.v. Marc Bruijnzeels. (Triple Aim business case)