INVENTARISATIE BEGELEIDING EN TOOLS ORGANISATIEONTWIKKELING EERSTE LIJN

In opdracht van de LVG en de ROS’en heeft het Jan van Es Instituut geïnventariseerd welke begeleiding en tools op het gebied van organisatieontwikkeling binnen de eerste lijn door welke organisaties worden aangeboden. Ook is onderzocht welke ondersteuning nog wordt gemist. Daarnaast is bekeken op welke manier het mogelijk is kennis te delen binnen de eerste lijn. De inventarisatie werd mogelijk gemaakt door ZonMw-subsidie uit het programma ‘Op één lijn’.

Het verslag is begin september 2012 aan de programmacommissie van ZonMw aangeboden. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de programmacommissie het Jan van Es Instituut uitgenodigd om een advies uit te brengen over kennisdeling en –verspreiding over geïntegreerde eerstelijnszorg.

Samenvatting onderzoek

Voor het realiseren van geïntegreerde eerstelijnszorg is het bevorderen van de samenhang en samenwerking in de eerstelijnszorg van groot belang. Vanaf eind jaren 60 is een langzame verandering ingezet van de solistisch werkende eerstelijnszorgverleners naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. We zien vervolgens een grote variatie aan vormen en maten van organisatie in de eerste lijn ontstaan, variërend van maatschappen en zorggroepen tot geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden. Een zelfde mate van variatie is aangetroffen bij ondersteuningsorganisaties: van grote adviesbureaus tot eenpitters over uiteenlopende onderwerpen die in de geïntegreerde eerstelijnszorg spelen. Inzicht in kwaliteit van de ondersteuning en de instrumenten en tools ontbreken, evenals een focus waar de ondersteuning zich op zou moeten richten.

Meer informatie

Neem contact op met Marc Bruijnzeels via info@jvei.nl of 036-7670360