DE SAMENWERKING MONITOR OP EÉN LIJN (SMOEL)

SMOEL

De Samenwerking Monitor Op Eén Lijn ‘SMOEL’1 is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw programma ‘Op één Lijn’. SMOEL probeert er achter te komen hoe de samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijn tot stand komt.

Producten:

Spiegelmethode voor samenwerkende organisaties

Centraal staat tijdens deze bijeenkomst het proces van samenwerking tussen organisaties. Op basis van een vragenlijst is het proces van samenwerking bij ca. 200 samenwerkingsverbanden gespiegeld. Deze participatieve methode geeft iedere samenwerkingspartner inzicht in de kritische succesfactoren van de samenwerking.

De gouden driehoek voor verbindend leiderschap

De gezondheidszorg staat voor de belangrijke maatschappelijke opgave om de sterk stijgende zorgkosten in Nederland te beteugelen. De Triple Aim filosofie heeft in de Verenigde Staten verbluffende resultaten laten zien in het reduceren van zorgkosten. Onderscheidend aan deze aanpak is dat de volgende drie doelstellingen gelijktijdig worden nagestreefd: betere ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten. Om dit te kunnen realiseren zijn ‘integrators’ noodzakelijk. Integrators zijn personen/ bestuurders die lokaal de verantwoordelijkheid nemen om de Triple Aim integraal na te streven. Deze persoon dient de externe bestuurlijke systeemwereld kunnen verbinden met de interne professionele leefwereld van zijn of haar organisatie. Een succesvolle bestuurder spreekt dus zowel de taal van zijn professionals, als ook die van de politiek bestuurlijke wereld. Dit vraagt verbindend leiderschap op operationeel, tactisch en strategisch niveau in een regio.

Om als bestuurder succesvol de rol van integrator te vervullen is bewustzijn van persoonlijke eigenschappen noodzakelijk. Om dit inzichtelijk te maken heeft het Jan van Es Instituut de goudendriehoek voor verbindend leiderschap ontwikkeld. De goudendriehoek is opgebouwd rond driepijlers:

1. Willen (motivatie)

2. Doen (gedrag)

3. Mogen (omgeving)