Population Health Management

Op weg naar populatiegerichte zorg

Geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnszorg wordt gezien als een van de oplossingen voor de problemen in de zorg. Echter: hoe kun je deze zorg het beste organiseren? Het vergt inzet op een groot aantal onderdelen om te komen tot samenhang. Dat blijft niet alleen beperkt tot de eerstelijnszorg. De groeiende zorgvraag vereist integratie van de klassieke domeinen: preventie, zorg en welzijn. Dat is tegelijk de basis voor geïntegreerde, populatiegerichte zorg. De mens als één geheel, in zijn totale context, niet opgedeeld in partjes. Populatiegerichte zorg omvat dus zeer veel facetten. In onze whitepaper ‘Op weg naar populatiegerichte zorg’ gaan we in op een klein deel: het waarom van populatiemanagement, en veranderkunde, evenals op bouwstenen voor samenwerking. Juist die samenwerking is de basis voor het bieden van populatiegerichte zorg.

 

Population Health Management: Why, how, what? 

Population health management is een interdisciplinaire benadering van gezondheid, waarbij een proactief en op preventie gericht beleid centraal staan. Hiermee streeft men naar een duurzame gezondheidszorg, waarin de gezondheid van de populatie verbeterd kan worden en gezondheidsverschillen aangepakt worden. Door ons te richten op bepaalde populaties, te onderzoeken waar de brandhaarden in een regio zich bevinden én nadrukkelijk het gesprek op te zoeken met de mensen die hier het nadeel van ondervinden kunnen we gerichte interventies ontwikkelen en inzetten. In een presentatie van 3 delen gaan we in op Population Health Management: Wat is dit? Hoe doe je dit? En wat zijn de randvoorwaarden? Deze 3 delen zijn hier terug te kijken op YouTube of bekijk deel 1 hieronder:

 

Fundamentals of Population Health Management

Voor wie dieper in wilt gaan op Population Health Management raden we de online cursus ‘Population Health: Fundamentals of Population Health Management’ op Coursera aan. Na registratie kun je gratis deze scholing volgen. Alleen aan het ontvangen van een certificaat zijn kosten verbonden; dit is optioneel.

 

Toepassing: Kavelmodel

Population Health Management wordt onder andere toegepast in het Kavelmodel. Een duurzaam model dat ontwikkeld is om de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te bewerkstelligen. Binnen een klein aantal gebieden (de kavels) gaat dit model ingezet worden om samen met de betrokken partijen gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren.

Voor een indruk van het kavelmodel, raden we je aan het filmpje te bekijken. Hierin wordt goed uitgelegd wat het kavelmodel is.

Het JVEI is actief onderdeel van het Kavelteam. Het JVEI is nadrukkelijk betrokken bij de werkstroom anders organiseren en bekijkt onder andere op welke manier het model het beste geïmplementeerd kan worden. Met behulp van actieonderzoek wordt bestaande kennis met de kavel gedeeld en wordt nieuwe kennis opgehaald door het proces binnen de kavels te vervolgen.

De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting HealthKIC. Annefrans van Ede is als onderzoeker van het Jan van Es Instituut betrokken bij dit project en zal promoveren op dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via a.vanede@jvei.nl

 

Risicostratificatie

Eén van de onderdelen van populatiemanagement is het toepassen van risicostratificatie. Risicostratificatie is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren. Hierin worden bepaalde individuele risico’s op negatieve uitkomsten meegenomen. Hiervoor bestaan er verschillende methoden, zo kan er gebruik gemaakt worden van de Adjusted Clinical Groups (ACG) tool. Met het ACG validatie project valideert het JVEI de ACG tool voor gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Lees hier meer over dit onderzoek.