ONTWIKKELING EN UITVOERING VSV SPIEGEL VAN HET PROGRAMMA TRANSITIE INTEGRALE GEBOORTEZORG

Ontwikkeling en uitvoering VSV Spiegel van het Programma Transitie Integrale Geboortezorg – Opdrachtgever: Taskforce PGZ

Vanaf 2016 is er in verschillende regio’s keihard gewerkt aan de oprichting van Geboortezorgorganisaties die integrale geboortezorg leveren. De eerste Integrale GeboortezorgOrganisaties (IGO’s) zijn inmiddels opgericht. Het Programma Transitie Geboortezorg (PTGZ) – een initiatief van CPZ en Perined en uitgevoerd door de Taskforce – heeft hen bij deze transitie ondersteund. Eén van de vormen van ondersteuning is het bieden van een “Spiegel” voor VSV’s over waar ze staan in hun proces richting integrale geboortezorg. Deze Spiegel Integrale Geboortezorg geeft inzicht in de stappen die genomen moeten worden om tot geïntegreerde samenwerking en financiering te komen.

De VSV-Spiegel bestaat uit drie delen:

1) de VSV Samenwerkingsmonitor (Quickscan), dat inzicht geeft of het VSV aan randvoorwaarden om aan integrale samenerking te beginnen voldoet;

2) De VSV Integratie meter, dat inzicht geeft in de stand van zaken qua geïntrigeerd samenwerken;

3) een interview, dat inzicht geeft waar het VSV staat in het proces om integrale financiering mogelijk te maken. Als voorbereiding vult de projectleider, bestuurder of stuurgroeplid een vragenlijst in over aspecten die hierbij van belang zijn.

Het Jan van Es Instituut heeft de VSV Spiegel ontwikkeld en zal deze ook uitvoeren bij VSV’s die ondersteuning wensen. De VSV Spiegel is gratis aan te vragen via de website van de PTGZ www.transitiegeboortezorg.nl