MONITORING EN EVALUATIE PILOT “BEGINNEN BIJ HET BEGIN”

Eind 2013 is het verloskundig samenwerkingsverband “Rondom’ in Haarlem gestart met de pilot “Beginnen bij het begin” met als doel de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren.

Het uitvoeren van de adviezen uit het rapport van de Stuurgroep ‘Zwangerschap en Geboorte’ vormden de basis voor het project. De pilot liep van november 2013 tot 2014 en is met behulp van een actiegericht onderzoek geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de resultaten van tussentijdse metingen aan de zorgverleners gepresenteerd, zodat zij zo nodig hun werkwijze kunnen aanpassen. Een dergelijke evaluatie ondersteunt het implementatieproces. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: “Leidt de pilot ‘Beginnen bij het begin’ tot betere samenwerking en daarmee tot betere uitkomsten binnen het samenwerkingsverband Rondom?”.

De evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de door de Stuurgroep geformuleerde doelstellingen. De evaluatie liet zien dat de nieuwe werkwijze zowel meerwaarde opleverde voor de cliënten als de zorgverleners: cliënten ervaarden de verleende zorg meer ‘person-focused’, zorgverleners vonden met name de onderlinge communicatie verbeterd.

Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek: neem contact op met Inge Boesveld i.boesveld@jvei.nl