0-METING NIVEAUS VAN SAMENWERKING

Eind 2014 heeft het Jan van Es Instituut in opdracht van Achmea een 0-meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft niveaus van samenwerking bij VSV’s in Nederland, op basis van het document ‘Niveaus van samenwerking binnen een verloskundig samenwerkingsverband’ zoals geformuleerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). 64 % van de VSV’s heeft de vragenlijst ingevuld.

Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek: neem contact op met Inge Boesveld i.boesveld@jvei.nl