Leiderschap in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg omgeving vanuit multidisciplinair perspectief

Datum

op aanvraag

Locatie

Buitenplaats de Bergse Bossen, Driebergen-Rijsenburg

 

Indien het coronavirus ons daartoe noodzaakt, zullen we deze leergang digitaal aanbieden of bijeenkomsten naar een later moment verplaatsen.

Kosten

€4.395 p.p. (BTW-vrij) incl. studiemateriaal, deelnamecertificaat en maaltijden.

In deze leergang krijgt u een beeld van de eerstelijnsgezondheidszorg (eerste lijn) en de omgeving waarin zij acteert. Deze leergang is geschikt voor mensen die inzicht willen krijgen in de dynamiek in en rond de eerste lijn. In het regeerakkoord is de positie en het belang van een sterke eerste lijn bekrachtigd en de verwachting is dat dit ook in het volgende regeerakkoord bevestigd zal worden. De consultatienotitie Zorg voor de Toekomst (december 2020) wijst in deze richting. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen organiseert de eerste lijn zich op dit moment intensief om voldoende organisatie- en bestuurskracht te genereren. In eerste instantie zijn regionale initiatieven in gang gezet door huisartsenorganisaties. In toenemend mate wordt ook van de andere eerstelijnszorgverleners (apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten etc.) op regionaal en wijkniveau een bestuurlijke rol gevraagd. De eerste multidisciplinaire regionale organisaties zijn inmiddels opgericht.

 

Wat houdt deze leergang in?

Leiding en sturing geven aan organisaties in een dynamische context vraagt om inzicht in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurend veranderen. Uit de literatuur en ervaring weten we dat het klassieke professionele leiderschap niet meer past in onze veranderende wereld. Om succesvol een hybride organisatie met verschillende aangesloten disciplines te kunnen besturen is transformatief leiderschap vereist.

Transformatief leiderschap kenmerkt zich door het in staat zijn om een verscheidenheid aan perspectieven en waarden te herkennen en hier mee om te gaan. In en rond de hybride organisaties zijn deze volop aanwezig. Transformationeel leiderschap richt zich op verandering, waarbij de leider met een inspirerende visie belanghebbenden en medewerkers extra motiveert. Dat leidt tot een beter resultaat op de lange termijn, maar vraagt meer van de leidinggevende. Met een transformationele stijl spreekt een leider de intrinsieke motivatie aan.

In deze meerdaagse leergang is deze visie op leiderschap vertaald in een onderwijskundig concept. Ieder onderwerp wordt vanuit meerdere perspectieven benaderd. Aan het einde van de leergang weet u hoe u transformatief leiderschap toe kunt passen, u kunt verschillende perspectieven analyseren, expliciteren en u weet hoe u kunt anticiperen.

 

Opbouw van het programma

Blok 1. Ontwikkelingen in de eerstelijnszorg/farmacie
Marc Bruijnzeels

Blok 2. Governance en goed bestuur
Dite Husselman

Blok 3. Leiderschapscompetenties: Leer jezelf kennen
Immie Boomgaardt, Leo Hans en Suzanne Brinkman

Blok 4. Samenwerken in en met de omgeving
Nanne Dodde en Marc Bruijnzeels

Als u een compleet blok mist, is er geen restitutie mogelijk.

Via deze link vindt u de folder met het complete programma van de cursus.

 

Voor wie?

Professionals in de eerste lijn met bestuurlijke interesse of ervaring, die zich via een persoonlijk ontwikkelingstraject willen ontwikkelen op het gebied van effectief transformatief leiderschap. U bent werkzaam in een praktijk/apotheek/ gezondheidscentrum, een regionale coöperatie of branche- of koepelorganisatie van beroepsgenoten.

 

Programmaleiding

De programmaleiding is in handen van Marc Bruijnzeels en Immie Boomgaardt.
Dr. Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate professor bij het LUMC. Immie Boomgaardt, met veel ervaring in en perspectieven op de verschillende professies in de eerste lijn, begeleidt de leergang.

 

Meer informatie nodig?

Daarvoor kunt u contact opnemen met het JVEI via info@jvei.nl