VSV SPIEGEL ALS ONDERDEEL VAN DE VSV CARROUSEL

uim een kwart van alle verloskundige samenwerkingsverbanden heeft tussen 2013 en 2015 deelgenomen aan de VSV-Carrousel waarbij de VSV-Integratiemeter is afgenomen (zie p. 32 in TvV 2014-02 ). Tijdens de bijeenkomsten werd naast informatie over integrale zorg en de financiële en organisatorische consequenties ervan, aan de hand van de resultaten van hun Integratiemeter een beeld gegeven van het functioneren van hun VSV in relatie tot integrale geboortezorg. De resultaten van deze VSV-Integratiemeter geven een kijkje in de keuken van (de organisatie van) geïntegreerde geboortezorg: het maakt verschillen en overeenkomsten tussen verloskundige samenwerkingsverbanden zichtbaar.

In december 2016 zijn de resultaten gepubliceerd in het NTOG. Klik hier voor dit artikel.