MONITORING EN EVALUATIE PILOT VSV

In december 2016 is het Jan van Es Instituut gestart met de voorbereidingen voor de monitoring en evaluatie van een pilot van een Verloskundig SamenwerkingsVerband. Het VSV is 1 januari 2017 gestart met de implementatie van een aantal adviezen van het Stuurgroep rapport “Een goed Begin”. Om de implementatie te ondersteunen zal deze gemonitord worden aan de hand van indicatoren die door het VSV geformuleerd zijn. Daarnaast zal de pilot geëvalueerd worden op basis van ervaren kwaliteit van zorg, perinatale uitkomsten, kosten en ervaringen van de zorgverleners. Op basis van deze uitkomsten zal het VSV besluiten of er voldoende basis is om de vernieuwde werkwijze daadwerkelijk in te voeren.

Heeft u interesse in een dergelijke monitoring of evaluatie? Neemt u dan contact op met Inge Boesveld via i.boesveld@jvei.nl of 06-12415927