EVALUATIE SPRINGPLANKPROJECTEN GESTART

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn in 2017 een gezamenlijk traject gestart om de samenwerking tussen de huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV) een stap verder te brengen. Het doel van deze “Springplankprojecten” is om zowel op regionaal als op landelijk niveau een sprong voorwaarts te maken op het

centrale thema ‘zorgcoördinatie’. Het doel is het bereiken van hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg door middel van:

nauwere samenwerking in de triage van de spoedzorg;
betere (inhoudelijke) afstemming bij triage;
effectieve en efficiënte inzet van mobiele eenheden en zorgverleners;
betere uitwisseling van beschikbare patiënteninformatie en
optimale inzet van beschikbare technologie (ICT, en andere technologie)
Huisartsenposten en RAV’s in vijf regio’s doen aan dit traject mee:

RAV Fryslân en Dokterswacht Friesland
RAV IJsselland en Medrie huisartsenpost (HAP) Zwolle
Ambulancezorg Gelderland-Midden en Huisartsen Gelderse Vallei
RAV Gelderland-Zuid en Huisartsenposten (HAP) Nijmegen en Boxmeer
Witte Kruis RAV Zeeland en Nucleus Zorg
Onder de vlag van het centrale thema ‘zorgcoördinatie’ kennen de regionale projecten hun eigen inhoudelijke accenten.

InEen en Ambulancezorg Nederland hebben het Jan van Es Instituut gevraagd de projecten te begeleiden bij de evaluatie op basis van de Triple Aim, waarbij het principe van de lerende organisatie gehanteerd wordt. Het lerend systeem zal zowel binnen de projecten als tussen de verschillende projecten opgezet worden.

Voor meer informatie over de evaluatie: neem contact op met Inge Boesveld (i.boesveld@jvei.nl).
Voor meer informatie over de springplank projecten: zie de website van Ineen of Ambulancezorg Nederland.

Contactpersonen zijn: Astrid Scholl a.scholl@ineen.nl en Margreet Hoogeveen m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.)