EVALUATIE SPRINGPLANKPROJECTEN GESTART

InEen en Ambulancezorg Nederland startten in 2017 met een gezamenlijk traject om de samenwerking tussen de huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV) een stap verder te brengen. Het doel van deze “Springplankprojecten” was om zowel op regionaal als op landelijk niveau een sprong voorwaarts te maken op het

centrale thema ‘zorgcoördinatie’. Het doel was het bereiken van hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg door middel van:

nauwere samenwerking in de triage van de spoedzorg;
betere (inhoudelijke) afstemming bij triage;
effectieve en efficiënte inzet van mobiele eenheden en zorgverleners;
betere uitwisseling van beschikbare patiënteninformatie en
optimale inzet van beschikbare technologie (ICT, en andere technologie)
Huisartsenposten en RAV’s in vijf regio’s deden aan dit traject mee:

RAV Fryslân en Dokterswacht Friesland
RAV IJsselland en Medrie huisartsenpost (HAP) Zwolle
Ambulancezorg Gelderland-Midden en Huisartsen Gelderse Vallei
RAV Gelderland-Zuid en Huisartsenposten (HAP) Nijmegen en Boxmeer
Witte Kruis RAV Zeeland en Nucleus Zorg
Onder de vlag van het centrale thema ‘zorgcoördinatie’ kenden de regionale projecten hun eigen inhoudelijke accenten.

InEen en Ambulancezorg Nederland hadden het Jan van Es Instituut gevraagd de projecten te begeleiden bij de evaluatie op basis van de Triple Aim, waarbij het principe van de lerende organisatie gehanteerd werd. Het lerend systeem werd zowel binnen de projecten als tussen de verschillende projecten opgezet.

Voor meer informatie over de evaluatie: neem contact met ons op via info@jvei.nl
Voor meer informatie over de springplank projecten: zie de website van Ambulancezorg Nederland.

Contactpersonen zijn: Astrid Scholl a.scholl@ineen.nl en Margreet Hoogeveen m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.)