Lopend

Duurzame veranderingen bewerkstelligen met praktijkgericht onderzoek, dat is waar de onderzoekstak van het Jan van Es Instituut voor staat. Het JVEI voert onderzoek uit naar het beste proces om tot geïntegreerde eerstelijnszorg te kunnen komen.

De zwakte van de eerste lijn is de fragmentatie tussen de disciplines en organisaties. Eerstelijnspraktijkorganisaties staan voor grote veranderingen om in de toekomst duurzame zorg te kunnen waarborgen. Veel verbeterprojecten mislukken omdat ze slecht aansluiten bij de praktijk. Het Jan van Es Instituut (JVEI) doet praktijkgericht onderzoek waarmee veranderingsmanagement duurzaam kan worden verankerd binnen eerstelijnsorganisaties.

De toenemende druk op het zorgstelsel vraagt om een geïntegreerde aanpak, ook van eerstelijns-praktijkorganisaties. Het JVEI heeft als ambitie meer samenhang in de geïntegreerde zorg te stimuleren. Dit alles met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving. Verandering is volgens het JVEI een basiswet die noodzakelijk is om tot een echte geïntegreerde aanpak te kunnen komen. In de huidige tijd worstelt iedere eerstelijns-gezondheidszorgorganisatie met verbetervraagstukken om daadwerkelijk tot een geïntegreerde aanpak te komen. Dit vraagt om bruikbare gegevens van ‘real world evidence’ om sturing te geven en stelt andere eisen aan onderzoek. Want wat werkt in onderzoek, werkt nog niet in de praktijk van alledag (zie: Hutschemaekers & Nijnatten, 2009).

Op het snijvlak van praktijk en wetenschap wordt real world evidence vergaard voor en door eerstelijnspraktijkorganisaties. Vergaarde kennis en oplossingsrichtingen zijn daarmee praktisch en inhoudelijk relevant. Door de interactie tussen praktijk en wetenschap ontstaat een continue leercyclus. Het transformationeel leren, doen, kunnen en willen, staat centraal: er wordt letterlijk een spiegel voorgehouden. Er ontstaat een continue kwaliteits- en verbetercyclus voor eerstelijns-praktijkorganisaties. Onderzoek gericht op verandering en verbetering vraagt om een interactieve benadering tussen praktijk en wetenschap. Een standaard ‘verbeterrecept’ bestaat hiervoor niet en is afhankelijk van het unieke vraagstuk van de organisatie.

Lopende onderzoeken:

Klik op de titel voor meer informatie.

Promotietraject Kavelmodel

Onderzoek kroonjuwelen gezondheidscentra

Proposition: Impact for the introduction and implementation of risk stratification for population health management in The Netherlands.

Validatie van de risicostratificatietool, Adjusted Clinical Groups (ACG), in Nederlandse setting