PATIENT EMPOWERMENT COPD-PATIËNTEN

Achtergrond

In de zorg voor mensen met COPD ligt de nadruk steeds meer op zelfmanagement. Zelfmanagement houdt in dat een patiënt beter inzicht heeft hoe hij met zijn ziekte kan omgaan en dat hij zelf een actieve rol heeft in de vormgeving van zijn behandeling. Belangrijk is dat zowel de patiënt als de zorgverlener een gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin hebben!

Het uitvoeren van zelfmanagement door patiënt en zorgverlener blijkt in de praktijk lastig te zijn. Zelfmanagement wordt beïnvloed door veel factoren. Ten eerste is bekend dat goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener op een gelijkwaardige manier, erg belangrijk is. Verder moeten zowel de patiënt als de zorgverlener bepaalde kennis, vaardigheden en motivatie hebben (competenties). Ook is een onderlinge samenwerking en afstemming tussen patiënt en zorgverlener, maar ook binnen het multidisciplinaire team en de organisatie belangrijk.

Tot voorheen was het nog onbekend hoe bovenstaande factoren (communicatie, competenties en samenwerking) binnen de interactie tussen patiënt en zorgverlener zorgen voor een succesvolle zelfmanagement en welke factoren nadelig werken. Daarom hebben Achmea, het Longfonds (voorheen Astmafonds) en AstraZeneca samen een onderzoek opgezet om hier verder inzicht in te krijgen met als uiteindelijk doel om patiënten met COPD handvatten te kunnen geven zodat ze hun zelfzorgvaardigheden kunnen optimaliseren.

Resultaten

Het onderzoek is reeds afgerond, resultaten en aanbevelingen zijn te lezen in het onderzoeksrapport of de kortere samenvatting.