GEZONDE JEUGD IN ALMERE

Doel

In het kader van de verdere economische ontwikkeling van de gemeente heeft de EDBA ervoor gekozen om een totaalaanpak gericht op de ontwikkeling van de Almeerse Jeugd te realiseren. Deze totaalaanpak past binnen het beleid om meer economische activiteit binnen Almere te creëren op het snijvlak van gezondheid(szorg), ict innovaties (e-health en m-health toepassingen) en de verbinding met de wetenschap en beroepsopleidingen. Er wordt gekozen voor een totaalaanpak die zich uitstrekt over meerdere sectoren van de stad (industriële ontwikkeling, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg) die ook aansluiten bij de beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van de jeugd. De doelstelling van deze aanpak is om de verbinding met het bestaande en zich nieuw in Almere te vestigen bedrijfsleven te leggen. Eén van de onderleggers van deze totaalaanpak is het gebruik maken van alle data die reeds op diverse plaatsen wordt opgeslagen. Op basis van deze datagedreven onderlegger worden nieuwe inzichten mogelijk.

Mogelijkheden om zowel wetenschappelijke activiteit, zorgvernieuwing en diverse e-health en m-health toepassingen te ontwerpen, maken, realiseren en evalueren heeft een aantrekkingskracht op wetenschappelijke onderzoeksinstellingen als TNO en universiteiten voor innovatie en onderzoek, zorginstellingen die vernieuwende concepten naar de markt willen brengen en creative industries (gaming, domotica, communicatie etc) die via allerlei ICT oplossingen zorg- en welzijnsvraagstukken ondersteunen. De verwachting is dat deze gecombineerde innovatieve aanpak gericht op de jeugd veel economische activiteit in Almere genereert.

De EDBA heeft het JVEI gevraagd een offerte uit te brengen om de aanpak van een dergelijke programma in 4 maanden te ontwikkelen.