RISICOSTRATIFICATIE

Inleiding
Om de kwaliteit van zorg, de ervaren gezondheid en de zorgkosten in goede balans te houden, is het in Nederland noodzakelijk om steeds meer in te zetten op populatiemanagement. Populatiemanagement houdt in dat er gerichte zorg wordt verleend aan gespecificeerde groepen patiënten of zelfs aan de individuele patiënt. Eén van de onderdelen van populatiemanagement is het toepassen van risicostratificatie.

Risicostratificatie is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren. Individuele risico’s op negatieve uitkomsten worden hierin meegenomen.

Het Jan van Es Instituut is door Raedelijn gevraagd een literatuurstudie te doen naar de methoden van risicostratificatie, waarbij gericht wordt op de voorspellende eigenschappen van de methoden, maar ook op de verschillende toepassingsvormen. Na de literatuurstudie worden de mogelijkheden voor toepasbaarheid van de verschillende methoden in de Nederlandse situatie onderzocht.

Doel
Het doel is om uiteindelijk genoeg bagage te hebben verkregen om een toepassing van risicostratificatie te kunnen ontwikkelen en implementeren, aangepast aan de Nederlandse situatie.

Voor vragen kunt u terecht bij
Shelley-Ann Girwar
E-mail: s.girwar@jvei.nl