Het JVEI

Voor een goede samenwerking in de regio is het belangrijk dat de eerste lijn zich als een krachtige, betrouwbare partner opstelt naar ziekenhuizen, verzekeraars, gemeenten, VVT, GGZ en andere stakeholders in de zorgmarkt. Vereniging van de eerste lijn in een regionale netwerkorganisatie is hiervoor noodzakelijk. Samenwerking binnen en tussen de verschillende zorgaanbieders. En samenwerking tussen de aanbieders en betalers van zorg.

Het Jan van Es Instituut ondersteunt uw vanuit haar kennispropositie deze stap naar een regionale netwerkorganisatie. Onze specialisten brengen onze kennis over de verschillende vormen van samenwerking in de eerste lijn over op de verschillende zorgaanbieders. Kennis die vanuit onze waarden onafhankelijk, constructief kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk gedreven is verzameld. Het JVEI geeft u toegang tot die kennis door middel van (online) scholing, workshops, presentaties en publicaties. Speciaal ontwikkelde instrumenten en modellen helpen u om de samenwerking met andere stakeholders in de praktijk te brengen.

Ons uitgangspunt is dat samenwerking in de regio alleen succes kan hebben als de regionale partners dit zelf smeden. Het Jan van Es Instituut reflecteert en ondersteunt verschillende vormen van samenwerking en begeleidt uw eerstelijnsorganisatie om de volgende stap te zetten naar een regionale netwerkorganisatie. Omdat wij in veel regio’s actief zijn, zien we veel praktijkvoorbeelden. Deze kennis bundelen we voor de regionale organisaties en brengen dit over aan bestuur en zorgprofessionals.

Missie

Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. het richt zich op het continu verzamelen, verrijken e verspreiden van kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving.

Visie

Het Jan van Es Instituut levert een bijdrage aan het vermeerderen en verspreiden van reeds bestaande en nieuwe kennis, gebaseerd op wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Ervaringen uit de praktijk worden vertaald naar nieuwe kennisvragen. De gegenereerde kennis wordt praktisch vertaald in instrumenten voor zorgaanbieders, inkopers van zorg, beleidsmakers en patiënten/consumenten.

Wilt u met uw eerstelijnsorganisatie de stap zetten naar een regionale netwerkorganisatie? Profiteer van de kennis van het Jan van Es Instituut en draag bij aan een efficiënter ingerichte gezondheidszorg. Betere uitkomsten, lagere kosten en meer gelijkheid in de gezondheid. Neem contact met ons op.