Auteur: jordy

Jan van Es inspireert over invulling Organisatie en Infrastructuur Sinds de zomervakantie hebben Marc Bruijnzeels en Dite Husselman wederom op diverse plaatsen lezingen en kennissessies gehouden over de invulling van de O&I. Met een raad van commissarissen van een zorggroep werden de verantwoordelijkheden van de toezichthouders...

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn in 2017 een gezamenlijk traject gestart om de samenwerking tussen de huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV) een stap verder te brengen. Het doel van deze “Springplankprojecten” is om zowel op regionaal als op landelijk niveau een sprong voorwaarts te maken...

Voor Wie? Bestuurders, toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) en toezichthouders van eerstelijns- en geboortezorgorganisaties die op enige wijze actief zijn/worden in de inrichting van de organisatie van de zorg in de regio. U bent werkzaam in zorggroepen, verloskundige samenwerkingsverbanden, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren, geboortezorgorganisaties, huisartsenposten,...

Opgelucht Ademhalen De groep COPD/ Astma patiënten neemt toe. Vaak zijn deze patiënten afhankelijk van medicatie. De mate waarin patiënten kunnen omgaan met hun ziekte (coping) en daarbij ook het voorgeschreven medicatiegebruik hanteren (medicamenteuze therapietrouw), verschilt. Het geven van voorlichting en overdragen van kennis is een belangrijk...

Doel In het kader van de verdere economische ontwikkeling van de gemeente heeft de EDBA ervoor gekozen om een totaalaanpak gericht op de ontwikkeling van de Almeerse Jeugd te realiseren. Deze totaalaanpak past binnen het beleid om meer economische activiteit binnen Almere te creëren op het...

Doel Een eerstelijnsorganisatie is door de zorgverzekeraar uitgedaagd om een businesscase voor medicatie op te stellen om afspraken over de farmaceutische zorgverlening te maken. Het JVEI stelt samen met de eerstelijnsorganisatie deze businesscase op. Korte omschrijving activieiten Het JVEI heeft een plan van aanpak opgesteld, bestaande uit 8...

Achtergrond In de zorg voor mensen met COPD ligt de nadruk steeds meer op zelfmanagement. Zelfmanagement houdt in dat een patiënt beter inzicht heeft hoe hij met zijn ziekte kan omgaan en dat hij zelf een actieve rol heeft in de vormgeving van zijn behandeling. Belangrijk...

Doel Het samenwerkingsverband DORAS (Huisartsenpraktijk De Doc, GZC De Rubenshoek, GZC ArtsenZorg en Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG)) in Den Haag heeft zich tot doel gesteld om de toegepaste methodiek van zorg rondom patiënten met GGZ-problematiek in multiculturele wijken met achterstandsproblematiek te optimaliseren. Korte omschrijving activiteiten Om een antwoord te...