Bestuurdersdagen

Bestuurdersdagen

Voor Wie?
Bestuurders, toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) en toezichthouders van eerstelijns- en geboortezorgorganisaties die op enige wijze actief zijn/worden in de inrichting van de organisatie van de zorg in de regio. U bent werkzaam in zorggroepen, verloskundige samenwerkingsverbanden, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren, geboortezorgorganisaties, huisartsenposten, branche- of koepelorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg.

Waarom?
De verwachting van de maatschappij in de eerstelijnsgezondheidszorg blijft onverminderd hoog. Na de investeringen in achtereenvolgens gezondheidscentra, huisartsenposten en zorggroepen rondom de huisartsenzorg en in verloskundige samenwerkingsverbanden en integrale geboortezorg is de trend de laatste jaren in de richting van regionale zorgorganisaties. De overtuiging is dat meer regionale samenwerking tussen de huisartsorganisaties, binnen de eerste lijn en met de andere regionale betrokkenen (o.a. ziekenhuis, VVT en gemeente) noodzakelijk is. Met name als reactie op de vergrijzing, technologische mogelijkheden extramuraal, dreigend arbeidstekort en verregaande specialisatie en fragmentatie.

In de huisartsenzorg is de nieuwe O&I beleidsregel een stimulans voor verdere regionale netwerkvorming; een nieuwe uitdaging voor organisatorische integratie tussen de huidige organisaties actief op verschillende schaalniveaus (Gezondheidscentra, Zorggroepen, Huisartsposten en Regionale Ondersteunings Structuren). In de verloskunde zijn de eerste ervaringen met integrale geboortezorgorganisaties met integrale tarieven de laatste innovatie op dit terrein. Twee ontwikkelingen die zeker ook veel van elkaar kunnen leren.

Om de huidige en toekomstige bestuurders en toezichthouders van de eerstelijns- en geboorteZorgorganisaties verder te ondersteunen in de keuzes die men maakt met betrekking tot deze regionalisering is het thema van de jaarlijkse bestuurdersdagen in 2018 ‘Regionalisering van de organisatie van de eerste lijn’.

Hoe?
Tijdens de bestuurdersdagen wordt u op verschillende manieren geïnspireerd om de inrichting in en ontwikkeling voor uw eigen regio te beschouwen. U ontvangt bouwstenen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktische ervaringen en toekomstige mogelijkheden. Experts met verschillende achtergronden gaan in kleine groepen met u in discussie. De concrete vertaling naar uw eigen situatie vindt plaats door een interactief individueel reflectie-instrument dat gedurende deze beide dagen door u wordt ingevuld. Dit instrument geeft richting aan uw verdere ontwikkeling in de organisatie en regio.

Tijdens deze dagen krijgt u ook actief verwerkingstijd om het voor uw eigen situatie nader vorm te geven.

Kom met meer personen
De ervaring leert dat u het meeste rendement haalt uit deze dagen als u met meerdere personen vanuit dezelfde situatie deelneemt. Tijdens de tweedaagse krijgt u de gelegenheid om vanuit de aangeboden kennis, ervaringen en ideeën de mogelijkheid om met uw collega’s verder over de invulling in de regio te spreken.

Programmaleiding
Deze dagen worden georganiseerd door Marc Bruijnzeels en Dite Husselman.
Dr Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate Professor bij het LUMC.
Mr Drs Dite Husselman is strategisch adviseur governance en bestuurlijke vraagstukken in de eerstelijns gezondheidszorg.

Praktische informatie
De bestuurdersdagen vinden plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 van donderdag 09.30 tot vrijdag tot vrijdag 16.00 in hotel van der Valk, Almere.

Prijs
Kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedragen € 990 (BTW-vrij) pp, dit is inclusief studiemateriaal, deelname-certificaat en maaltijden. Vanaf twee personen vanuit dezelfde organisaties bedragen de deelnamekosten € 900 pp. Voor de overnachting dient de deelnemer zelf zorg te dragen. Een beperkt aantal hotelkamers zijn bij van der Valk, Almere gereserveerd.

Accreditatie
Deze leergang is voor huisartsen geaccrediteerd met 12 punten. Voor andere professionals wordt op verzoek accreditatie verzorgd.