Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018

Jan van Es inspireert over invulling Organisatie en Infrastructuur

Sinds de zomervakantie hebben Marc Bruijnzeels en Dite Husselman wederom op diverse plaatsen lezingen en kennissessies gehouden over de invulling van de O&I. Met een raad van commissarissen van een zorggroep werden de verantwoordelijkheden van de toezichthouders besproken in het licht van de ontwikkelingen. Met huisartsopleiders werd ingegaan op de consequenties voor de nieuwe huisartsen; met wat voor beeld en kennis over de organisatie van de huisartsenzorg worden zij nu opgeleid? Jan van Es daagt de huisartsopleidingen uit om met de huisartsen van de toekomst in discussie te gaan over de invulling van de organisatie. Jan van Es begeleidt ook processen om tot een regio organisatie te komen vanuit de triple aim gedachten. Dit start vaak met korte sessies om kennis toe te voegen aan lopende processen. Meer weten over de invulling van O&I, kijk dan op onze website.

Mijlpaal: Actief in meer dan 10 regio’s op weg naar populatiegerichte zorg

Het aantal ‘kennisadvies’-trajecten betreffende regionale samenwerking waar het Jan van Es Instituut bij betrokken is, is opgelopen tot meer dan 10. Vanuit haar kennispropositie ondersteunt het JVEI op strategisch niveau de bestuurders en projectmanagement in de regio. Telkens blijkt dat het in elke regio weer maatwerk te zijn. Een belangrijke succesfactor die wordt herkend en als lastig wordt ervaren is het actief betrekken van de achterban bij de ontwikkelingen in de regio. Draagvlak creëren middels een actieve houding van de achterban vraagt specifieke aandacht. Het Jan van Es ontwikkelt momenteel online nascholing (e-learnings) hiervoor. In combinatie met één of meerdere plenaire sessies boeken we goede resultaten.

Marc Bruijnzeels is voorzitter begeleidingscommissie Belgische pilootprojecten

In België wordt aan populatiegerichte zorg in de regio gewerkt in de zogenaamde pilootprojecten ‘Chronische Zorg’. Een breed samengesteld consortium van diverse Belgische universiteiten evalueert deze pilootprojecten. Marc Bruijnzeels, als expert op het gebied van Triple Aim en populatiegerichte zorg, neemt de taak van onafhankelijk voorzitter op zich.

“Wetenschappelijk Weetje” van deze maand:

Door dokters geleide accountable care organisaties boeken betere resultaten

In de laatste New England Journal of Medicine toonde McWilliams en collega’s dat de accountable care organisaties die door dokters werden geleid na drie jaar tot kostenbesparing leidde. Dit in tegenstelling tot de ACOs die door ziekenhuizen werden geleid; deze toonde geen kostenbesparing. Wat betekent dit voor de Nederlandse regionale initiatieven en de positie van dokters en instellingen?
Meer lezen over dit opzienbarende resultaat: klik hier voor het volledige artikel.

Scholingsagenda:

In het najaar hebben we weer een aantal inspirerende scholingen voor u:

27 november: Risicostratificatie
28 november: open inschrijving voor de workshop

Is jouw regio al een netwerk? Hoe geef je vorm aan zo’n regionaal proces en hoe richt je de samenwerking in?

13-14 december:  start van de leergang “Leiderschap in een veranderende eerstelijn”