Lopende onderzoeken

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn in 2017 een gezamenlijk traject gestart om de samenwerking tussen de huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV) een stap verder te brengen. Het doel van deze “Springplankprojecten” is om zowel op regionaal als op landelijk niveau een sprong voorwaarts te maken...

Doel  De wijze waarop een wijkverpleegkundige het meest effectief kan worden ingebed binnen een organisatie is nog niet uitgekristalliseerd. Door onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van de wijkverpleegkundige zal inzicht worden verkregen in: De effectiviteit van de aansturing en inbedding van de wijkverpleegkundige in de...

In december 2016 is het Jan van Es Instituut gestart met de voorbereidingen voor de monitoring en evaluatie van een pilot van een Verloskundig SamenwerkingsVerband. Het VSV is 1 januari 2017 gestart met de implementatie van een aantal adviezen van het Stuurgroep rapport “Een goed Begin”....

Vanaf 2016 is er in verschillende regio’s keihard gewerkt aan de oprichting van Geboortezorgorganisaties die integrale geboortezorg leveren. De eerste Integrale GeboortezorgOrganisaties (IGO’s) zijn inmiddels opgericht. Het Programma Transitie Geboortezorg (PTGZ) – een initiatief van CPZ en Perined en uitgevoerd door de Taskforce – heeft...