Fase 2

Fase 1

 1. Hoe regionaliseren?
 2. Creëren van beweging in de eigen (huis)artsenorganisatie.
 3. Digitaal inspiratieplein ingericht voor de organisatie.
 4. Witte rook dagen

Fase 2

 1. Hoe goed is uw bestuur
 2. Effectief besturen voor actieve huisartsen
 3. Veranderen in een dynamische huisartsen omgeving
 4. Leiderschap in een veranderde omgeving

Fase 3

 1. Werken aan samenwerken
 2. Risicostratificatie en kennisadvies
 3. Inspiratiesessies en kennisvergaren

Fase 4

 1. Accountable huisartsenorganisatie
 2. Kwaliteit en kosten
 3. Integraal contract met zorgverzekeraar

Doelstelling

Om de versterking in de regio verder vorm te geven is het verstandig om per fase een specifieke doelstelling af te spreken.

Voor fase 2: “Samenwerkende organisaties” is het doel om een organisatienetwerk op te zetten met een een volwassen governance.

“Van samenwerkende organisaties naar regionale huisartsenorganisatie “

Om tot één aanspreekbare regionale (huisartsen)organisatie met een gezamenlijk doel te komen is een borging in een juridische entiteit onontkoombaar. Daar is echter geen blauwdruk voor te geven. (zie publicatie Inventarisatie organisatievormen en bestuurlijke inrichting InEen) Partners in netwerken kunnen hun samenwerkingsafspraken in overeenkomsten vastleggen, het vormen van een federatieve organisatie maar ook het oprichten van een nieuwe rechtspersoon behoort tot de mogelijkheden.

Dit subprogramma bestaat uit 4 onderdelen:

1. Hoe goed is uw goed bestuur

Dit programma bestaat uit 5 onderdelen.
1. Quick scan
2. Introductiesessie: governance (2,5 uur)
3. Werksessies: Hoe werkt de governance hier? (2 uur)
4. Deelname aan intervisiegroepen
5. Audit goed bestuur

2. Effectief besturen voor actieve huisartsen

Tijdens dit programma leert u:
1. Kennismaken met de ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg
2. Herkennen van een veranderende omgeving
3. Beoordelen van de veranderingen, vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie
4. Het kunnen toepassen van nieuwe situaties in een bestuurlijke context

3. Veranderen in een dynamische huisartsen omgeving

Om tot veranderingen te komen is een uitgebalanceerde en samenhangende managementstijl nodig.|
Naast algemene management –development vaardigheden komt de context “werken met huisartsen” nadrukkelijk aan de orde.

4. Leiderschap in een veranderde omgeving

Uit de literatuur weten we dat het klassieke professionele leiderschap onvoldoende is om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Voor eerstelijnsorganisaties is meer nodig. Volg de leergang: Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg