Fase 1

Fase 1

 1. Hoe regionaliseren?
 2. Creëren van beweging in de eigen (huis)artsenorganisatie.
 3. Digitaal inspiratieplein ingericht voor de organisatie.
 4. Witte rook dagen

Fase 2

 1. Hoe goed is uw bestuur
 2. Effectief besturen voor actieve huisartsen
 3. Veranderen in een dynamische huisartsen omgeving
 4. Leiderschap in een veranderde omgeving

Fase 3

 1. Werken aan samenwerken
 2. Risicostratificatie en kennisadvies
 3. Inspiratiesessies en kennisvergaren

Fase 4

 1. Accountable huisartsenorganisatie
 2. Kwaliteit en kosten
 3. Integraal contract met zorgverzekeraar

Doelstelling

Om de versterking in de regio verder vorm te geven is het verstandig om per fase een doelstelling af te spreken wat de volgende stap in de versterking is.

Voor Fase 1: ” Ad hoc netwerk”  is de doelstelling om een gezamenlijke visie op de versterking van de eerste lijn te krijgen.

Om tot een samenwerking in de regio te komen tussen huisartsenorganisaties en haar stakeholders verdient het de voorkeur om planvorming en/of initiatieven vanuit de (zorg)inhoud in te richten.

Een voorwaarde tot succes is de betrokkenheid en verbondenheid van met name de huisartsen met dergelijke initiatieven. Eenduidigheid in uiting en gedrag van de huisartsenorganisatie draagt bij aan de betrouwbaarheid van de organisatie en de legitimeert de samenwerking.

Dit sub programma bestaat uit vier onderdelen:

1. Hoe regionaliseren?

Het Jan van Es Instituut gelooft dat een sterke, regionaal georganiseerde eerste lijn de noodzakelijke basis is voor een duurzame gezondheidszorg. De juiste vorm daarbij is afhankelijk van vele factoren en waarschijnlijk contextafhankelijk. Volg de “Workshop regionalisering in de contouren van de O&I”

2. Creëren van beweging in de (eigen) huisartsenorganisatie

Doel: het creëren van draagvlak onder de huisartsen/professionals
Vorm: twee op maatwerk gemaakte inspiratie bijeenkomsten: 1 dagdeel: ontwikkelingen in de eerste lijn en 1 dagdeel waarin uw eigen regio centraal staat met stakeholders als spreker(s)

3. Digitaal inspiratieplein ingericht voor de organisatie

Doel inspiratieplein:
De leden van de huisartsenorganisatie die niet aanwezig zijn geweest bij een inspiratiesessies kunnen via het inspiratieplein voldoende inspiratie en kennis opdoen om te begrijpen waarom een integrale, populatiegerichte en accountable huisartsenorganisatie noodzakelijk is.

4. Witte rook dagen

Doel: het opstellen van een gezamenlijke visie met aandacht voor het WAT en het HOE
Resultaat: afspraken over samenwerking, overleg , intentieovereenkomst.