Fase 3

Fase 1

 1. Hoe regionaliseren?
 2. Creëren van beweging in de eigen (huis)artsenorganisatie.
 3. Digitaal inspiratieplein ingericht voor de organisatie.
 4. Witte rook dagen

Fase 2

 1. Hoe goed is uw bestuur
 2. Effectief besturen voor actieve huisartsen
 3. Veranderen in een dynamische huisartsen omgeving
 4. Leiderschap in een veranderde omgeving

Fase 3

 1. Werken aan samenwerken
 2. Risicostratificatie en kennisadvies
 3. Inspiratiesessies en kennisvergaren

Fase 4

 1. Accountable huisartsenorganisatie
 2. Kwaliteit en kosten
 3. Integraal contract met zorgverzekeraar

Doelstelling

Om de versterking in de regio verder vorm te geven is het verstandig om per fase een specifieke doelstelling af te spreken.

Voor fase 3: “Regionale eerstelijnsorganisaties” is het doel om te komen tot één gehele regio

1. Werken aan samenwerken

Voor de regio betekent dit een voorsorteren op de ontwikkelingen en levend houden van het gedachtegoed. Een jaarlijks congres, ontwikkelen agenderen op de (gezamenlijke meerdaagse) scholingsdagen van huisartsen en specialisten. Ook investeren in de contacten op het gemeentelijk erf draagt bij aan het ontstaan van een breed regioconcept. Het leren ‘verstaan’ van elkaar taal vraagt om veel connectie.

2. Risicostratificatie en kennisadvies

Om de kwaliteit van zorg, de ervaren gezondheid en de zorgkosten in goede balans te houden, is het in Nederland noodzakelijk om steeds meer in te zetten op populatiemanagement. Eén van de onderdelen van populatiemanagement is het toepassen van risicostratificatie.

3. Inspiratiesessies en kennisvergaren

Under construction.