LEERGANG ‘LEIDERSCHAP IN DE VERANDERENDE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG’

Datum

Donderdag 13 en vrijdag 14 december 2018
Donderdag 17 en vrijdag 18 januari 2019
Woensdag en donderdag 20 en 21 februari 2019
Donderdag en vrijdag 4 en 5 april 2019

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve (Laage Vuursche)

Kosten

€4.950 p.p. (BTW-vrij) incl. studiemateriaal, deelnamecertificaat, maaltijden en hotelovernachtingen.

Inhoud van de Leergang
De verwachting van de maatschappij in de eerstelijnsgezondheidszorg blijft onverminderd hoog. Het eerstelijnsakkoord van juli 2013 is vertaald naar O&I bekostiging. Opnieuw is het belang van de eerstelijnszorg bevestigd in het Regeerakkoord 2017.

Om aan de verwachting te kunnen voldoen organiseert de eerste lijn zich intensief om voldoende organisatie – en bestuurskracht te generen. Dit is nodig om de komende ontwikkelingen in te bedden op wijk – en regionaalniveau.

Leiding en sturing geven aan organisaties in deze dynamiek vraagt om inzichten in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurende veranderen. Uit de literatuur weten we dat het klassieke professionele leiderschap dan onvoldoende is om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Voor hybride organisaties als eerstelijnsorganisaties is meer nodig. Er is transformatief leiderschap vereist.

Voor wie? Bestuurders en toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) van eerstelijns organisaties die zich door middel van een persoonlijk ontwikkelingstraject, willen ontwikkelen op het gebied van effectief leiderschap. U bent werkzaam in zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten, branche- of koepelorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg.

Leergang ‘Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg’

Onderwijsconcept: Transformatief leiderschap is onder andere het herkennen en omgaan met een verscheidenheid aan perspectieven en waarden, zoals deze in en rond de hybride organisaties volop aanwezig zijn. Het hanteren van de spanningen die hier uit voortkomen draagt bij aan een succesvol optreden.
In deze meerdaagse leergang van vier blokken is deze visie op leiderschap vertaalt in het onderwijskundig concept. Ieder onderwerp krijgt u vanuit meerdere perspectieven aangeboden. Zo leert u deze te analyseren, te expliciteren en te anticiperen.

Werkvormen: Om dit te bereiken werken wij met meerdere sprekers en trainers en nemen we de tijd voor (zelf)reflectie. Uiteraard is er ruimte voor interactieve werkvormen, intervisie en werken we in een dagdeel met een acteur.

Programma leiding: De programmaleiding is in handen van Marc Bruijnzeels en Dite Husselman.
Dr Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate Professor bij het LUMC.
Mr Drs Dite Husselman is strategisch adviseur governance en bestuurlijke vraagstukken in eerstelijns gezondheidszorg. Zij begeleidt de leergang.

    

Opbouw van het programma

Blok 1: Strategie en Beleid
Bij dit thema worden de volgende invalhoeken aan de orde gesteld: (Inter)nationale ontwikkelingen en de wijze waarop de keyspelers als zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier – ook in de onderstroom- op anticiperen.
(Gast)docenten: Marc Bruijnzeels, Joost Zuurbier, Daan Rooijmans.

Blok 2: Attitude en gedrag
Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en bij het praktische handelen van professionals. De professionele waarden zijn leidend. Dit normatief professionalisme staat vaak op gespannen voet met de vereiste juridisch-bestuurlijke inrichting van governance.
(Gast)docenten: Dite Husselman, Arjen Jansen.

Blok 3: competenties van de leider
Door middel van een feedback-instrument maken de deelnemers een zelfbeoordeling en krijgen zij feedback van anderen op hun huidige functioneren. Deze zelfreflectie wordt vervolgens vertaald naar het handelen in concrete situaties.
(Gast)docenten: Arjen Jansen, Suzanne Brinkman.

Blok 4: Samenwerken in en met de omgeving
Het veranderende zorglandschap vraagt om een overkoepelende samenwerking van domeinen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkstructuren en samenwerkingsprojecten. Deze domein-overstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De ontwikkeling van individuele organisaties tot integrale zorgnetwerken vereist samenwerking en leiderschap.
(Gast)docenten: Nanne Dodde, Ernie van Dooren.

Praktische informatie
De leergang vindt plaats in vier blokken van twee dagen,  van 12.00 uur tot vrijdag 16.00.
in hotel Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10-b Lage Vuursche, 3734 MH Den Dolder,

Prijs: Kosten voor deelname aan de training bedragen EUR 4.950.- (BTW-vrij) pp, dit is inclusief studiemateriaal, deelnamecertificaat, maaltijden en de vier hotelovernachtingen.

Accreditatie: Deze leergang is voor huisartsen geaccrediteerd voor 52 punten.

Aanmelden en nadere informatie: 

Aanmelden voor de leiderschapstraining kunt u doen via de aanmeldknop.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.