Hoe goed is uw goed bestuur

Datum

In overleg

Locatie

In overleg.

Kosten

Offerte op maat (btw-vrij).

Dit programma bestaat uit 5 onderdelen.

 1. Quick scan
  Deze scan bestaat uit een zelfevaluatievragenlijst Goed bestuur en een analysegesprek van 1,5 uur
 2. Introductiesessie governance; (2,5 uur)
  Hier leert u de oorsprong van governance  dat  als basis voor een gezamenlijke begrippenkader over Goed bestuur
  Doelgroep: Bestuurlijk actieve huisartsen, toezichthouders, directies
 3. Werksessies Hoe werkt de governance hier? (2 uur)
  Voor bestuurlijk cruciale gremia in de organisatie zoals de huisartsen-coöperatiebesturen, de samenwerkende paramedici, ingestelde commissies.
  Met name voor niet juridisch geschoolde (para)medici worden meegenomen aan de hand van eigen statuten en reglementen. Kort, krachtig, begrijpelijk.
  Het doel is een grotere rolvastheid van de betrokken (para)medici en meer bestuurlijke hygiëne.
 4. Deelname aan intervisiegroepen
  Bestuurders bewegen zich tussen de toezichthouders en huisartsen die vaak eigenaar en uitvoerder in de organisatie zijn. Deze positie is voor veel eindverantwoordelijk bestuurders/directie niet eenvoudig. In intervisiegroepen met gelijkgestemde worden bestuurlijke vraagstukken ingebracht en besproken. Er zijn drie sessies van een dagdeel, die afgesloten worden met een theoretische toelichting op governance elementen.

5.Audit Goed bestuur
Deskresearch, Interviews bij drie a vijf betrokkenen en terugkoppeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.