Afgeronde onderzoeken

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland...

Inleiding Om de kwaliteit van zorg, de ervaren gezondheid en de zorgkosten in goede balans te houden, is het in Nederland noodzakelijk om steeds meer in te zetten op populatiemanagement. Populatiemanagement houdt in dat er gerichte zorg wordt verleend aan gespecificeerde groepen patiënten of zelfs aan...

Inleiding Bij de zorg voor patiënten met de chronische aandoening COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ligt naast de gangbare medische zorg steeds meer nadruk op zelfmanagement. Onderzoek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn dat zelfmanagement een positief effect heeft op 1) het verbeteren van zorg...

Inleiding De afgelopen jaren is vanuit het werkveld een behoefte c.q. probleem gesignaleerd dat het voor initiatiefnemers uit de zorg lastig is om randvoorwaarden te identificeren en in beeld te houden voor een succesvol project in de eerste lijn zorgsector. Daarnaast blijkt het lastig voor samenwerkingsverbanden...

Ruim een kwart van alle verloskundige samenwerkingsverbanden heeft tussen 2013 en 2015 deelgenomen aan de VSV-Carrousel waarbij de VSV-Integratiemeter is afgenomen (zie p. 32 in TvV 2014-02 ). Tijdens de bijeenkomsten werd naast informatie over integrale zorg en de financiële en organisatorische consequenties ervan, aan de hand...