MIJN COPD COACH

Inleiding
Bij de zorg voor patiënten met de chronische aandoening COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ligt naast de gangbare medische zorg steeds meer nadruk op zelfmanagement. Onderzoek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn dat zelfmanagement een positief effect heeft op 1) het verbeteren van zorg en kwaliteit van leven, 2) het vergroten van motivatie en participatie van de patiënt, 3) het vergroten van therapietrouw en 4) het verbeteren van het eigen inzicht in het ziekteproces. Zorginnovaties zoals e-health applicaties, kunnen het zelfmanagement van de patiënt vergroten en zorg op afstand bieden. Hierdoor heeft e-health de potentie om COPD-zorg efficiënter in te richten en patiënten efficiënter te behandelen.

MijnCOPDcoach is een omgeving op het internet die patiënt en behandelaar ondersteunt als onderdeel van de behandelrelatie. De patiënt logt naar gelang in en kan contact zoeken met zijn zorgverlener(s), gebruik maken van kennismodules over COPD-gerelateerde onderwerpen of een exacerbatiemonitor starten bij verslechtering van klachten. De effectiviteit van deze innovatieve e-health interventie in de praktijk onderzoek door middel van dit onderzoek.

De ontwikkeling van MijnCOPDcoach is het resultaat van een samenwerkingsverband van GlaxoSmithKline (GSK), Sananet Care, zorgverleners uit de eerste- en tweedelijns zorg en deskundigen op het gebied van Gezondheidsvoorlichting en Chronische zorg. Vertegenwoordigers van het Longfonds (voorheen Astma fonds) hebben deel uitgemaakt van de adviesgroep. Het Jan van Es Instituut evalueert de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de implementatie van MijnCOPDcoach in eerste en tweedelijns zorginstellingen.

Bij de implementatie van e-health is het lastig te achterhalen welk ingrediënt van de interventie daadwerkelijk effect geeft. Naast de effectiviteit gemeten op verschillende uitkomstmaten, wordt ook effectiviteit van de implementatie onderzocht op zowel technologisch, sociaal als organisatie niveau.

Doel
Het doel van het onderzoek is de resultaten van het gebruik van MijnCOPDcoach te vergelijken met de reguliere zorg die COPD patiënten ontvangen ten aanzien kwaliteit van zorg en de gerelateerde zorgkosten.

Voor vragen kunt u terecht bij

email: info@jvei.nl