JVEI bestuurdersdagen, 21 en 22 april 2022

JVEI bestuurdersdagen 2022


Regionale samenwerking in de zorg: van praten naar doen!


Datum: 21 en 22 april 2022

De zorgvraag neemt toe, de complexiteit van problematiek in de thuissituatie wordt groter en de hoeveelheid geld en personeel is beperkt. Deze uitdagingen in de zorg vragen om meer samenwerking, now more than ever! De ervaringen van de afgelopen 10 jaar in de proeftuinen populatiebekostiging, de integrale geboortezorg en de substitutie agenda tonen dat o.a.: 

  • Deze samenwerking complex is blijkend uit de vele stakeholders met hun belangen en onderlinge relaties
  • De mogelijkheden zeer afhankelijk zijn van de eigen regionale situatie (Den Haag is geen Drenthe) 
  • Lef, lenigheid en leiderschap van zorgbestuurders noodzakelijk is 
  • Flexibiliteit in bekostiging en wet- en regelgeving gevraagd wordt

Internationaal is dezelfde trend van integrale zorg naar integrale zorgorganisaties ingezet; het Duitse Kinzigtal, de Belgische Pilootprojecten, NHS experimenten en de Accountable Care Organisaties in de US illustreren dit. 

Het rapport ‘de zorg op de juiste plek’ en de zorgakkoorden eerste lijn met extra geld voor de Organisatie & Infrastructuur en tweede lijn met transformatiegelden stimuleren de ontwikkeling naar integrale zorg in nieuwe integrale organisatiestructuren. 

Uw initiatieven om te komen tot meer samenwerking in de regio zijn een uitvloeisel van deze ontwikkeling. De waarom wordt door iedereen nu wel herkend, erkend en onderschreven. De vraag hoe het nu verder aan te pakken, om met elkaar naar een concrete implementatie te gaan en daadwerkelijk de eerste stap te zetten, is een ingewikkeld proces. Juist hierom organiseren wij de Bestuurdersdag. 

DOELSTELLING
Het JVEI organiseert samen met haar partners de Bestuurdersdag voor de eerstelijnszorg. Niet meer erover praten, maar met elkaar aan de slag om antwoorden te formuleren waar je verder mee komt. Tijdens de Bestuurdersdag krijg je informatie, ga je daadwerkelijk aan de slag met collega’s om regionale aanpak concreet te maken, zodat de eerste stappen mogelijk zijn. 

DOELGROEP
Bestuurders en bestuurlijk actieve zorgprofessionals die aan regionale samenwerking denken en doen. Zorgverzekeraars en gemeenten die de regionale samenwerking verder willen ondersteunen. We gaan ervan uit dat elke regio inmiddels een regionale samenwerking kent waarin een gemeenschappelijke visie is geformuleerd.

DE ONDERWERPEN WAAR WE MEE AAN DE SLAG GAAN
Er zijn meerdere experts aanwezig om over de gegeven thema´s informatie, kennis en kunde te delen dmv leidende praktijkvoorbeelden en innovaties.

  • Governance
  • Data
  • Bekostiging
  • Interventies
  • Leiderschap

PROGRAMMAVORM
Het JVEI kiest een inspirerende en activerende vorm als invulling van de bestuurdersdag. Er worden vier pitches gekozen uit de inzendingen van het het werkveld die met specifieke vraagstukken aan de slag willen. De vraagstukken worden ingedeeld in de vier fasen van netwerkontwikkeling. 

 

Het publiek, de experts en ondersteunende coaches geven input op aangegeven pitches (casuïstieken). Hieruit ontwikkeld elke pitch groep aan de hand van een aangereikte toolkit en roadmap een plan van aanpak voor de te volgen activiteiten om tot een concrete oplossing te komen. Het concrete resultaat dat iedereen mee naar huis krijgt is de ingevulde toolkit en roadmap behorende bij de vier pitch en daarbijbehorende netwerk fase..De dag zal worden afgesloten met presentaties van de verschillende plannen. Het meest innovatieve maar ook werkbare plan zal worden uitgekozen door het Jan van Es Instituut en zij zal zich committeren te ondersteunen bij verdere implementatie en uitvoer ervan.

 

 

Datum: 21 en 22 april 2022
Locatie: Van der Valk, Almere
Prijs:

Link naar de brochure.