CREËREN VAN BEWEGING IN DE EIGEN (HUIS)ARTSENORGANISATIE

Datum:

Maatwerk: op aanvraag 2 x 1 dagdeel

Locatie

In overleg

Kosten

Offerte op maat (btw-vrij)

Om tot een samenwerking in de regio te komen tussen huisartsenorganisaties en haar stakeholders verdient het de voorkeur om planvorming en/of initiatieven vanuit de (zorg)inhoud in te richten.
Een voorwaarde tot succes is de betrokkenheid en verbondenheid van met name de huisartsen met dergelijke initiatieven. Eenduidigheid in uiting en gedrag van de huisartsenorganisatie draagt bij aan de betrouwbaarheid van de organisatie en de legitimeert de samenwerking.

Doel: het creëren van draagvlak onder de huisartsen/professionals
Vorm: twee op maatwerk gemaakte inspiratie bijeenkomsten:

  • Dagdeel 1: U focust op de ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Dagdeel 2: Uw eigen regio staat centraal met stakeholders als sprekers.

Tussen de twee bijeenkomsten houdt iedere hagro een eigen ‘achterban’ overleg waar de thema’s, ondersteund door digitale vragenlijsten en de learning module “triple aim”, ingebracht en besproken worden.

Op de tweede bijeenkomst volgt een terugkoppeling uit de hagro’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.