Programma

FASES

Om samenwerking in een complexe gezondheidszorgomgeving in haar maatschappelijke context te stimuleren en te borgen is het creëren van (onderlinge) flexibele netwerken een beproefd model. Voor de versnipperde eerste lijn met haar vele zelfstandige professionals en organisaties ligt een gefaseerde step bij step aanpak voor de hand.

Het Jan van Es Instituut onderscheidt 4 fasen van het netwerk van een eerstelijnsorganisatie met de volgende kenmerken:

1. Het adhoc-netwerk

 • Separate organisaties
 • Geen gezamenlijke visie
 • Incidenteel overleg

2.Samenwerkende organisaties

 • Cultuur van samen optrekken vanuit één visie
 • Structureel overleg in netwerk en afzonderlijke organisaties
 • Onduidelijke besluitvormingsstructuur

3. Regionaal eerstelijnsorganisatie

 • Eén aanspreekbare eenheid in de regio
 • Juridische entiteit
 • Volwassen governance structuur

4. Accountable eerstelijnsorgnisatie

 • Doelstelling is populatiegericht
 • Verantwoordelijke voor kwaliteit en kosten
 • Integraal contract met zorgverzekeraar