Promotietraject kavelmodel

Het JVEI is actief onderdeel van het Kavelteam. Binnen het kavelmodel wordt er samen met verschillende partijen gewerkt aan de kennisdeling en kennisontwikkeling binnen het gehele traject. Het kavelmodel is een duurzaam model dat ontwikkeld is om de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te bewerkstelligen. Binnen een klein aantal gebieden (de kavels) gaat dit model ingezet worden om samen met de betrokken partijen gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren.

Voor een indruk van het kavelmodel, raden we je aan het filmpje te bekijken. Hierin wordt goed uitgelegd wat het kavelmodel is.

Het JVEI is nadrukkelijk betrokken bij de werkstroom anders organiseren en bekijkt onder andere op welke manier het model het beste geïmplementeerd kan worden. Met behulp van actieonderzoek wordt bestaande kennis met de kavel gedeeld en wordt nieuwe kennis opgehaald door het proces binnen de kavels te vervolgen.

 

Meer weten?

De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting HealthKIC. Annefrans van Ede is als onderzoeker van het Jan van Es Instituut betrokken bij dit project en zal promoveren op dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via a.vanede@jvei.nl