Validatie van de risicostratificatietool, Adjusted Clinical Groups (ACG), in Nederlandse setting

Inleiding

Om de kwaliteit van zorg, de ervaren gezondheid en de zorgkosten die steeds hoger worden, in goede balans te houden, is het noodzakelijk om wat betreft de gezondheidszorg in Nederland steeds meer in te zetten op populatiemanagement. Populatiemanagement houdt in dat de zorg gericht wordt op gespecificeerde groepen patiënten of zelfs op de individuele patiënt. Eén van de onderdelen van populatiemanagement is het toepassen van risicostratificatie. Risicostratificatie is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren. Hierin worden bepaalde individuele risico’s op negatieve uitkomsten meegenomen. Hiervoor bestaan er verschillende methoden. 

 

ACG validatie voor gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Met het ACG validatie project valideren wij de Adjusted Clinical Groups (ACG) tool voor gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk. De ACG tool is een risicostratificatiemodel, waarmee op basis van diagnose- en medicatiegegevens, naast leeftijd en geslacht, risicoscores voor patiënten worden berekend. Wereldwijd zijn er verschillende risicostratificatietools die gebruikt worden in de eerste lijn. Een gevalideerd risicostratificatiemodel kan op velerlei manieren gebruikt worden ter verbetering van de zorg. Zo kan de systematiek door huisarts, zorggroep of gemeente ingezet worden om persoonsgerichte zorg te leveren en de (regionale) zorg goed op de populatie af te stemmen. Uit een systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek is de ACG tool de meest gebruikte en meest accurate tool gebleken.

De ontwikkeling van de ACG systematiek is gebaseerd op jarenlang onderzoek vanuit de Johns Hopkins University. Echter is dit systeem gebaseerd op buitenlandse gegevens. Om de tool op een waardige manier toe te passen in Nederland, is het van groot belang om deze eerst te valideren voor de Nederlandse situatie. Om deze reden is ervoor gekozen de mogelijkheden van deze tool in de Nederlandse huisartsenpraktijk verder te exploreren.

Met deze studie worden de risicoscores, zoals het risico op ziekenhuisopname of het risico op hoge zorgkosten in het komend jaar, gevalideerd. Dit gebeurt door de door het model berekende scores te vergelijken met de geobserveerde ziekenhuisopnames en zorgkosten. Hiervoor worden gegevens uit zowel de huisartsenpraktijk als ziekenhuis- en zorgkostengegevens gebruikt.

De ACG blijkt een goede maat voor multimorbiditeit en de risciofuncties zijn veelbelovend voor gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Aanpassingen van het model op basis van Nederlandse data is nog wel vereist.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als onderdeel van een promotie onderzoek.

 

De gegevens
Vier zorggroepen in verschillende regio’s in Nederland stellen versleutelde gegevens uit hun huisartsen informatiesysteem ter beschikking voor dit onderzoek. De ziekenhuis- en zorgkostengegevens worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder stricte voorwaarden ter beschikking gesteld ten behoeve van onderzoek. Het CBS biedt een beveiligde omgeving waarin de gegevens door de onderzoekers geanalyseerd kunnen worden. De gegevens kunnen nooit de beveiligde omgeving op persoonsniveau verlaten, zelfs niet anoniem. Dit betekent dat de resultaten van dit onderzoek niet terug te herleiden zijn naar individuen.

 

Het onderzoek
De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met vier zorggroepen in de regio’s Zoetermeer, Utrecht, Nijkerk en Urk. Voor expertise op academisch en implementatieniveau zijn samenwerkingen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Q-consult Zorg ondergaan. Shelley-Ann Girwar is als hoofdonderzoeker van het Jan van Es Instituut betrokken bij dit project en zal promoveren op dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via s.girwar@jvei.nl