Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019

9 september 2019

Spoed: Zonmw subsidie huisartsenzorg
Gelijk aan de vorige subsidieoproep nodigt het Jan van Es Instituut samen met QConsultzorg u uit om uw interesse kenbaar te maken voor deze unieke stimuleringsmogelijkheden. Onze ervaringen met de fase 1 en fase 2 netwerken uit de vorige ronde zijn dermate positief dat we graag voor deze ronde wederom met netwerken samen de handschoen op willen pakken. Bent u geïnteresseerd in het verder professionaliseren van uw lokale ouderenzorg netwerk, neem dan contact met ons op.

Om de gehele subsidieoproep te lezen, klik hier. 

Aanmelden workshop ‘Positioneren van kaderapothekers’ geopend!
In opdracht van de KNMP organiseert het Jan van Es Instituut driemaal een eendaagse workshop over de positionering. Samen met de apothekers wordt onder deskundige leiding dit vraagstuk nader bestudeerd en besproken. Een kans om met deze ontwikkeling kennis te maken en met elkaar mening te vormen over de gewenste ontwikkeling. Deze workshop wordt verspreid over het land gegeven. Voor de precieze data en locaties, zie de website.

Leergang Leiderschap in een veranderend eerstelijnslandschap start over 7 weken
Zoals reeds eerder onder uw aandacht gebracht, de leergang leiderschap start eind oktober. Deze succesvolle leergang biedt u en uw organisatie de uitgelezen mogelijkheid om bestuurders en leiders van de eerstelijnsorganisaties verder te ontwikkelen. Naast enige instrumentele kennis, wordt u tijdens deze leergang nadrukkelijk gewezen op uw eigen persoonlijke ontwikkeling in de verschillende aspecten van leiderschap.

Voor meer info, kijk op de website.
Of
Lees hier meer over de leergang Leiderschap in onze folder

Extra informatie: