Workshop “Positioneren van Kaderapothekers”

Datum en locatie

11 november – in Den Haag bij KNMP

29 november – Van der Valk Zwolle – VOL! Bij aanmelding komt u op de reservelijst.

6 december – IGLUU Eindhoven

27 januari 2020 – Arnhem

29 januari 2020 – FBA, Hoogte Kadijk 143C, 1018 BH Amsterdam

Kosten

350 euro per persoon.

Stipco accreditatie is aangevraagd voor 6,5 punten.

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Bij aanmelden verplicht u zich tot betalen.

Aanleiding

In de praktijk wordt binnen een aantal regionale apothekersgroepen sinds enige tijd invulling gegeven aan zoals ze het zelf noemen “kaderapothekers”. Uit een korte enquête onder alle apothekersgroepen blijkt dat er ca. 40 openbaar apothekers zichzelf kaderapotheker noemen en daarnaast dat er bij een aantal groepen behoefte bestaat om hiermee (op korte termijn) te starten. Ook blijkt er een grote scholingsbehoefte onder de openbaar apothekers die zich ontwikkelen naar of werkzaam zijn als `kaderapotheker`.
Naast de behoefte aan inhoudelijke scholing op bepaalde zorggebieden heeft de kader apotheek ook behoefte aan een scholing die te maken heeft met de regionalisering van de eerstelijnszorg die momenteel plaats vindt. Apothekers zijn steeds vaker betrokken bij dergelijke initiatieven.

Deze workshops worden verzorgd door het Jan van Es Instituut.

Doelstelling

Het ondersteunen van (toekomstig) kaderapothekers door deelname aan de workshop op het gebied van positionering in de regionalisering. Deelnemers krijgen meer kennis over en inzicht in de ontwikkelingen in de eerstelijns en regionalisering. Zij worden toegerust om effectief deel te nemen aan de visie vorming over de regionalisering in hun eigen situaties.

Programma

9.30 uur: Aanvang

Welkom, kennismaken en doorkijkje van het programma.

Docent: Marc Bruijnzeels

Ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg

Vervolgens worden drie thema’s aan de orde gesteld. Bij elk onderdeel wordt een inleiding van ca 45 minuten gehouden, waarin uiteraard mag worden onderbroken. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal vragen de deelnemers gevraagd zelf en in groepjes te reflecteren voor de organisatie, de eigen situatie en in de eigen omgeving op de ontwikkelingen.

  1. Trends in en rond de organisatie van de eerste lijn
  2. Inzicht in gefaseerde regionalisering
  3. Strategische keuzen voor de apotheker
  4. Terugkoppeling centraal met focus op competenties nodig voor positionering ten aanzien van de ontwikkelingen

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: De rol en positie van de kaderapotheker in de regio.

Docent: Dite Husselman

Blik op de eigen regio en visie op de positionering van de apotheker.

  1. Inzicht in belang stakeholders en netwerken bij regionalisering
  2. Toepassen op de eigen regio.

Met het karakteriseren van de eigen regio wordt een eerste vingeroefening gedaan om vanuit de specifieke omstandigheden naar de regionalisering te kijken. Regionalisering is een thema van meerdere stakeholders. Oefenen met het maken van stakeholdersanalyse in de eigen situatie.

Programmaleiding

De programmaleiding is in handen van Marc Bruijnzeels en Dite Husselman.
Dr Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate Professor bij het LUMC.
Mr Drs Dite Husselman is strategisch adviseur governance en bestuurlijke vraagstukken in eerstelijns gezondheidszorg.

Deelnemers

Maximaal 20 deelnemers per sessie, de scholing gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Accreditatie

Stipco accreditatie aangevraagd voor 6,5 punten.

Aanmelden en nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.