Kenniscarrousel populatiegerichte zorg

Datum

Elke derde dinsdag van de maand vanaf oktober 2019 tot en met juni 2020.

15 oktober 2019
19 november 2019
17 december 2019
21 januari 2020
18 februari 2020
17 maart 2020
21 april 2020
19 mei 2020
16 juni 2020

Locatie

Afwisselend op LUMC-Campus Den Haag of op Landgoed Groot ZonneOord in Ede.

Kosten

€375,00 per dag (btw-vrij)

Bij deelname aan meer dan 4 kenniscarrousels: 10% korting!

Bij deelname aan ALLE cursussen de laatste gratis!

Indien u van dit kortingsaanbod gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk aangeven op 1 december 2019.

Let op!
Alleen als dezelfde persoon de cursussen afneemt. De korting is NIET bestemd voor meerdere mensen van 1 organisatie.

Introductie van de kenniscarrousel populatiegerichte zorg

De huidige ontwikkelingen in en om de eerstelijn vragen om een omslag in denken. Meer waardegedreven zorg in plaats van de focus op volume. De ziekte staat niet meer centraal, maar de mens met al zijn uitdagingen in de specifieke context. Aandacht voor verschillen in plaats van standaard gedreven zorgverlening. Netwerkzorg als vervolg op de succesvolle ketenzorgbenadering. De mogelijkheden om meer data gestuurd te organiseren nemen toe en lijken wenselijk. Wat zijn dan de juiste interventies om vloeiend door het sociaal domein, eerste lijn en specialistische zorg te realiseren?  En hoe doe je dat dan allemaal tegelijkertijd in het huidige gefragmenteerde zorgveld.

Voor deze uitdagingen worden nationaal en internationaal de principes van Populatie Gerichte Zorg (“Population Health Management”) ingezet. Hierbij is aandacht voor wat doe ik op welk schaalniveau zeer van belang en is het optuigen van een lerend netwerk op basis van meten en monitoren cruciaal.

Het Jan van Es Instituut biedt u de mogelijkheid om aan te haken bij deze ontwikkelingen. Door middel van een kenniscarrousel van 8 bijeenkomsten wordt u over de verschillende elementen die cruciaal zijn voor een populatiegerichte zorgaanpak bijgepraat door experts, gaat u aan de slag met (eigen) voorbeelden en reflecteert u op het geleerde in de groep onder leiding van experts.

Deze kenniscarrousel wordt verzorgd door het Jan van Es Instituut met samenwerkingspartners als het LUMC-Campus Den Haag, QConsultzorg, Vitalhealth Software, Vita Valley en de Noaber Foundation.

De focus ligt elke dag op zowel de ontwikkelingen in de richting van sociaal domein als op de intensievere samenwerking met de specialistische zorgverlening. De dagen kennen een vast stramien waarin achtereenvolgens kennis, vaardigheden en de eigen attitude aan bod komen.

Standaard programma per kenniscarrousel:

10.00-12.30       kennisoverdracht

13.30-15-30       vaardigheden

15.30-17.00       reflectie

De verschillende programma’s zijn:

Klik op de titel voor meer informatie per kenniscarrousel.

Waardegedreven zorg: Triple aim, quadriple aim, VBHC (15 oktober 2019)

10.00-11.15         Visie op waardegedreven zorg. Triple Aim, Quadriple Aim of Value Based Health Care: verschillen en overeenkomsten

11.30-12.30         Populatiegerichte zorg op schaal: regio versus lokaal; en wat heb je dan nog van nationaal nodig?

12.30-13.30         Lunch

13.30-14.30         JZOJP: Diabetes Mellitus

14.30-15.30         Sw Sociaal Domein: Hot spotters

15.45-17.00         Reflectie op de eigen situatie

Regionale samenwerking (19 november 2019, locatie Landgoed Groot Zonneoord Ede)

10.00-11.15          Populatiegerichte zorg en stakeholders: regenboogmodel in governance (docent: Dite Husselman)

11.30-12.30          Zin en onzin van een netwerkanalyse

12.30-13.30         Lunch

13.30-14.30         JZOJP: Regionale Netwerkanalyse

14.30-15.30         Sociaal Domein: Lokale Netwerkanalyse

15.45-17.00          Reflectie op de eigen situatie

Alternatieve Bekostigingsmodellen (17 december 2019)

10.00-11.15          Theorie van bekostiging: prikkels en vormen. FFS, P4P, Bundle Payment, Shared Savings en Capitation

11.30-12.30          Nieuwe vormen van bekostiging: waar moet je op letten?

12.30-13.30         Lunch

13.30-14.30         Bundle Payments: Diabetes

14.30-15.30         Shared Savings: Menzis contract

15.45-17.00          Reflectie op de eigen situatie

Informatiemanagement (21 januari 2020)

10.00-11.15           Visie in de regio

11.30-12.30           Informatiemanagement voor waardegedreven zorg

12.30-13.30           Lunch

13.30-14.30           Geïntegreerde database

14.30-15.30           Platform voor data-uitwisseling: VHS

15.45-17.00           Reflectie op de eigen situatie

Datagedreven risicostratificatie en monitoring (18 februari 2020)

10.00-11.15           Community Needs Assessment

11.30-12.30           Populatiesegmentatie en risicostratificatie

12.30-13.30          Lunch

13.30-14.30          JZOJP

14.30-15.30          Sw Sociaal Domein: Shelley Ann Girwar

15.45-17.00          Reflectie op de eigen situatie

Mens en Populatie Centraal (17 maart 2020)

Ism PGO Support

10.00-11.15           Theorie van Burger betrokkenheid

11.30-12.30           Methoden om Burger betrokkenheid vorm te geven

12.30-13.30           Lunch

13.30-14.30           JZOJP: hoe organiseer ik de betrokkenheid van burgers

14.30-15.30           Sw Sociaal Domein: hoe organiseer ik de betrokkenheid van burgers

15.45-17.00           Reflectie op de eigen situatie

Keuze van interventies: Intervention Mapping (21 april 2020)

10.00-11.15            Theorie van intervention Mapping

11.30-12.30            De behoefte van de populatie: citizen science

12.30-13.30            Lunch

13.30-14.30            JZOJP: wat beweegt mensen in diverse risicostrata? Diabetes Mellitus

14.30-15.30            Sociaal Domein: Positieve Gezondheid, welzijn op recept, Krachtige Basis Zorg: wanneer doe ik wat?

15.45-17.00            Reflectie op de eigen situatie

Keuze van interventies: Care gap analyse (19 mei 2020)

10.00-11.15             Theorie van Care Gap analyse

11.30-12.30             Meten en monitoren met bestaande databestanden

12.30-13.30             Lunch

13.30-14.30             JZOJP: de casus Nijkerk

14.30-15.30             Sociaal Domein: OmU

15.45-17.00              Reflectie op de eigen situatie

Regioplan (16 juni 2020)

Accreditatie: 

Alle bijeenkomsten zijn geaccrediteerd.

Aanmelden en nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of  Dite Husselman (06 20429669).