Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Jan van Es Scholingsprogramma – Najaar 2018

Risicostratificatie

Datum volgt nog 
Data, data, data. Populatiegerichte zorg vraagt om aansluiting van uw zorg op de manifeste en latente behoefte van de populatie. Populatiesegmentatie en risicostratificatie geven u handvatten voor een gedegen onderbouwd regioplan, gebaseerd op de data uit de eigen zorgregistraties en de Vektis data. Welke groepen vragen de meeste zorg en aandacht? Welke groepen en individuen lopen de grootste risico’s om opgenomen te worden, veel zorg te ontvangen in de toekomst? Met de juiste managementinformatie kunt u uw zorg efficiënter inzetten voor Sorg op de Juiste Plek en Meer Tijd voor de Praktijk. De ACG-methode van Johns Hopkins University is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor een goede populatiegerichte zorg. Onze eerste ervaringen in eerste en tweede lijn zijn zeer positief. In 2019 komt dit systeem operationeel voor de Nederlandse eerstelijn.
Deze workshop is vernieuwd op de meest recente inzichten
Klik hier voor programma en inschrijven

Regionalisering in Contouren van O&I

Datum volgt nog
Deze ééndaagse workshop binnen het programma ‘groei in netwerken’ neemt u mee in de wereld van netwerken. De uitdaging voor de eerstelijn en haar stakeholders voor de komende jaren. Of het nu om O&I, Zorg op de Juiste Plek of meer tijd voor de praktijk gaat, actief in een netwerk functioneren is noodzaak.
Met de netwerkexpert Nanne Dodde en governance specialist Dite Husselman wordt u duidelijk gemaakt hoe u hierin volgende stappen kunt zetten. Zoals u van het Jan van Es mag verwachten vanuit een stevige theoretische basis naar een praktische toepassing in uw regio.
Klik hier voor programma en inschrijven.

Regioplan in one day

7 dec 2018
Een nieuwe ééndaagse workshop sluit aan bij de nieuwe eisen voor de contractering van de eerstelijn en tweedelijn. In beide gevallen moet u een regioplan of regioscan maken. Maar wat schrijft u daar nu in? In deze workshop leert u een diagnose van uw eigen organisatienetwerk op basis van het vier-fasenmodel, korte en lange termijndoelstellingen voor uw regio en een activiteitenplan voor het komende jaar te formuleren. Op basis van onze ervaringen in diverse regio’s ondersteunen Dite Husselman en Marc Bruijnzeels u in deze workshop.
Bent u geïnteresseerd in deze workshop? Klik hier voor het programma.

Leiderschap in een veranderende eerstelijnslandschap

1e bijeenkomst: 13 en 14 december 2018
Besturen is één! Leiderschap tonen is een andere tak van sport. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om aanpassing van de huidige inrichting van zorg. Hierbij is visie, strategie, omgaan met weerstand en meenemen van de achterban cruciaal. Dit alles vraagt om professionals en teams met LEF.

Een briljante video over teams met LEF en LEIDERSCHAP van een vooraanstaande Amerikaanse Leider in de gezondheidszorg vindt u hier.

Geïnspireerd en wilt u ook ontwikkelen naar meer LEF en LEIDERSCHAP. Volg dan deze leergang van 4 keer 2 dagen bij het Jan van Es Instituut, de kennispartner voor de organisaties in de eerstelijn. Deze leergang is speciaal bedoeld voor toekomstige en bestaande leiders in en om de eerstelijn. Klik hier voor de ervaringen van oud-deelnemers. Deze zijn zeer positief.
Klik hier voor programma en inschrijven.

Incompany op Maat: Effectief Besturen voor Geïntegreerde eerstelijns- en huisartsenorganisaties

Data in overleg
De dynamiek binnen en tussen eerstelijnsorganisaties is groot. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen eerstelijnsorganisaties, intensievere samenwerking met ziekenhuizen en gemeenten en meer inspelen op behoeften van populatie met oog voor de doelmatigheid zijn een aantal van de uitdagingen voor de toekomst. De betrokkenheid en activering van de achterban is daarbij cruciaal. In deze incompany worden meerdere professionals uit de achterban samen getraind voor deze uitdagingen. Bestuur, kaderhuisartsen, bureau en actieve professionals komen meerdere malen samen om de toekomst voor de regio samen vorm te geven.
Deze succesvolle incompany is reeds op diverse plaatsen uitgevoerd en leidt tot gemotiveerde organisaties met LEF en voldoende actieve professionals.

Meer weten, neem dan contact met ons op via: 0316-343322 of via info@jvei.nl Uiteraard kunt u via ons met organisaties in contact treden die deze incompany reeds hebben gevolgd.

Alvast voor de agenda 2019


‘Jan van Es Bestuurdersdagen over regionalisering’
12 en 13 april 2019

Kom samen met een team uit de regio naar deze tweedaagse! Begin alvast met het samenstellen van een team bestaande uit leiders met LEF uit de regio, met minimaal een aantal huisarts-bestuurders en uw ziekenhuis. Andere stakeholders uit uw regio zijn van harte uitgenodigd Meer info volgt binnenkort.