DE UITDAGING VOOR 2018

DE UITDAGING VOOR 2018

Herinrichting van de organisatie van de huisartsenzorg: O&I in uitvoering!

Dinsdagmiddag 12 december presenteerde Zilveren Kruis de contouren van het beleid inzake de O&I vanaf 2019. Een duidelijke keuze is gemaakt om de fragmentatie van de huisartsorganisaties te verminderen. De contouren werden gepresenteerd en de invulling volgt in de komende drie maanden.

Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, gaf zijn visie op de invulling van de O&I: een duidelijk pleidooi voor de vermindering van de fragmentatie door in de regio te ontwikkelen naar één organisatie voor de O&I. Deze visie sluit aan bij de stip op de horizon die Zilveren Kruis als een wenselijke situatie beschreef.

De manier om vanuit de huidige situatie (die in elke regio weer anders is) naar een meer coherent netwerk van huisartsorganisaties te geraken vraagt een inspanning van de huidige bestuurders en huisartsen in de regio. Een belangrijke opgave is om de verbinding tussen praktijk-wijk/dorp-regio te realiseren, waarbij organisatorisch de huidige zorggroepen, gezondheidscentra, OWZ-verbanden en praktijkmanagementinitiatieven meer de handen ineen moeten slaan. Voor de verzekeraar is het nog niet nodig dat de huisartsenposten hierbij aansluiten. In onze visie is het volstrekt onwenselijk dat de huisartsposten eigenstandig buiten dit organisatienetwerk handelen. Kern voor het Jan van Es Instituut in de huidige transitie is dat het zorginhoudelijke beleid om de afspraken te implementeren op wijk- en praktijkniveau moet plaatsvinden en dat de regionale organisatie zich opstelt als (1) een facilitaire organisatie voor de wijksamenwerking en praktijkorganisatie en (2) de aanspreekbare eenheid voor de regio voor wat betreft de eerstelijnszorg. Dit betekent dat de verhouding tussen de praktijk-wijk en de regio in de nieuwe organisatie cruciaal is, waarbij de verschillen in populatie leidend moet zijn of een afspraak op wijk of op regionaal niveau gemaakt moet worden, wel door die ene regionale organisatie.

Het Jan van Es Instituut heeft op basis van haar kennis en ervaring van de afgelopen jaren een stappenplan ontwikkeld. In de presentatie die Marc hield werden deze stappen verhelderd.

Een gezamenlijke visie is onontbeerlijk betreffende de wijze waarop men dat samen in de regio doet. Voor die gezamenlijke visie is BALANCEREND LEIDERSCHAP in de regio nodig. Het Jan van Es Instituut biedt een uitgelezen mogelijkheid om in de komende cursus ‘Leiderschap in de veranderende eerstelijn’ uw competenties te vergroten en een peer group te creëren waarmee u de komende transitie in uw regio in de komende maanden kan bespreken. De start is 18 januari en er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar.

Met die gezamenlijke visie kan dan de afstemming met de verschillende organisaties verder worden verkend wat leidt tot een aanspreekbaar netwerk van eerstelijnsorganisaties. Hierbij zijn de principes van Good Governance zeer nodig.

Dit aanspreekbare netwerk kent een schaalgrootte die ertoe doet: dat wil zeggen een netwerk dat in staat is om afspraken te maken met ziekenhuis, gemeente, verzekeraar etc om daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, gezondheid en kosten (de Triple Aim) voor de regiopopulatie te nemen. Hier is een regioplan gebaseerd op een adequate analyse van de populatie door middel van de juiste risicostratificatiemethoden noodzakelijk.

Kortom, een grote uitdaging voor u als organisaties in de eerste lijn. 2018 wordt het jaar waarin de transitie naar een meer coherente organisatiestructuur plaatsvindt.

Het Jan van Es Instituut is er klaar voor om u met kennis, kunde en ervaring bij te staan in uw transitie in de regio.

De eerstvolgende workshop op 9 januari 2018 is reeds vol. Wegens dit succes is er een nieuwe workshop gepland op 15 januari 2018, waarvoor u zich via deze link kunt inschrijven.