Waardegedreven zorg: Triple aim, quadriple aim, VBHC (15 oktober 2019)

Datum

15 oktober 2019

Locatie

Afwisselend op LUMC-Campus Den Haag of op Landgoed Groot ZonneOord in Ede.

Kosten

€375,00 per dag (btw-vrij)

Bij deelname aan meer dan 4 kenniscarrousels: 10% korting!

Bij deelname aan ALLE cursussen de laatste gratis!

Indien u van dit kortingsaanbod gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk aangeven op 1 december 2019.

Let op!
Alleen als dezelfde persoon de cursussen afneemt. De korting is NIET bestemd voor meerdere mensen van 1 organisatie.

De huidige inrichting van de gezondheidszorg is veelal gebaseerd op evidence-based medicine. De huidige volumeprikkel in de zorg versterkt de focus op diagnose en behandeling. De ketenzorg voor de chronische aandoeningen in de eerste lijn is een mooi voorbeeld van dit paradigma. We erkennen allen dat deze aanpak tot een duidelijke kwaliteitsverbetering heeft geleid. Het is alleen beperkt gebleven tot versterking binnen de eerste lijn. Preventie van de chronische aandoeningen en de samenhang met de tweede lijn ontbreekt vooralsnog.

Met de huidige druk op de zorg door de toenemende vraag en oplopend personeelstekort dreigt de zorg vast te lopen. Een nieuw paradigma waarmee we naar de inrichting van de zorg gaan kijken ontluikt. Begrippen als Value Based Health Care met Triple of Quadriple Aim als doelen om na te streven worden uitgewerkt.

Maar op welk schaalniveau is het dan mogelijk om deze doelen na te streven. Kan ik dat ook vanuit mijn eigen invloedssfeer of moet ik me daarvoor aansluiten bij grotere (regionale verbanden)? In deze eerste sessie van de kenniscarrousel staat deze paradigmaverandering centraal. Vanuit de theoretische achtergronden worden praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek en bij de samenwerking met het sociale domein besproken.

Programma:

10.00-11.15         Visie op waardegedreven zorg. Triple Aim, Quadriple Aim of Value Based Health Care: verschillen en overeenkomsten

11.30-12.30         Populatiegerichte zorg op schaal: regio versus lokaal; en wat heb je dan nog van nationaal nodig?

12.30-13.30         Lunch

13.30-14.30         JZOJP: Diabetes Mellitus

14.30-15.30         Sociaal Domein: Hot spotters

15.45-17.00         Reflectie op de eigen situatie

Aanmelden en nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl.