Verdieping op besturen voor Apotheek-bestuurders: leiderschapsontwikkeling, versterken van persoonlijke effectiviteit en communicatie.

Aanleiding

De KNMP wenst in het kader van haar beleid om de leden van de KNMP te ondersteunen bij de verdere regionale organisatievorming haar leden te faciliteren in de professionalisering tot regionaal besturen. In opvolging van de 4 daagse leergang in 2021 – 2022 vraagt de KNMP aan het JVEI om een vervolg aanbod met inhoudelijke verdieping gecombineerd met bestuurlijke intervisie te organiseren en uit te voeren.

Het centrale thema is leiderschapsontwikkeling, versterken van persoonlijke effectiviteit en communicatie.

Programma

Workshop (voor de lunch)

In toenemend mate wordt ook van de apothekers op regionaal en wijkniveau een bestuurlijke rol gevraagd. De eerste multidisciplinaire regionale organisaties zijn inmiddels opgericht. Soms worden apothekers betrokken bij het opzetten van zo’n multidisciplinaire organisatie, soms kunnen zij participeren in een bestaande organisatie. Tijdens de leergang die de deelnemers hebben gevolgd in 2021 en 2022 hebben zij inzicht gekregen in hun eigen bestuurlijke rol en wat het betekent om in een regionale organisatie als bestuurder vorm en inhoud te geven aan deze rol. In deze workshops wordt de verdieping gezocht op de onderwerpen die de deelnemers zelf hebben aangedragen:

  1. Conflicthantering
  2. Goed bestuur in een dynamische omgeving
  3. Bekostiging in de veranderde eerstelijnszorg
  4. Hoe krijg ik mijn achterban mee

 

Intervisie (na de lunch)

Apothekers zijn bekend met professionele intervisie. Om de bestuurlijke kwaliteiten van zichzelf beter te leren kennen en van elkaar te leren  vraagt deze groep om begeleide intervisie voor bestuurders. Begeleide intervisie is een collegiaal consult, waarbij de deelnemers elkaar – een spiegel voorhouden die hun gedrag reflecteert.

Via een gestructureerde methodiek verkennen en bespreken we dilemma’s uit de praktijk. De deelnemers leren hun sterke punten en beperkingen kennen en leren openstaan voor feedback bij het realiseren van hun eigen ontwikkeling.

Voor wie?

Apothekers, lid van de KNMP, met bestuurlijke taken, interesses of ervaring, in de regionale apothekerscollectiviteiten. U heeft deelgenomen aan de leergang Regionaal besturen in een veranderende eerstelijnszorg van het Jan van Es Instituut.

 

Werkvormen

Elke dag kent eenzelfde opbouw waarin een inleidend spreker of een workshop wordt gevolgd door een intervisie van 4 uur.

 

Praktische informatie

Locatie is Landgoed Groot Zonneoord. Adres: Zonneoordlaan17, 6718 TK Ede.

De leergang omvat 2 dagen van 10 – 16 uur.
De groepsgrootte is  14 – 16 deelnemers per leergang

Leergang 1.

Dag 1: dinsdag 4 oktober 2022
Dag 2: woensdag 8 maart 2023

Leergang 2.

Dag 1: dinsdag 15 november 2022
Dag 2: woensdag 12 april 2023

 

Programmaleiding en organisatie

De programmaleiding is in handen van Marc Bruijnzeels. Dr. Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate professor bij het LUMC. De organisatie van de leergang is in handen van Immie Boomgaardt.

 

Prijs

De kosten van de leergang worden voor 50% gedragen door de KNMP en voor 50% door de deelnemer. Daarmee bedraagt de prijs voor iedere deelnemer € 500 (BTW-vrij). Dit is inclusief studiemateriaal en maaltijden.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd.

 

Meer informatie nodig?

Daarvoor kunt u contact opnemen met het Immie Boomgaardt van het JVEI via opleidingen@jvei.nl of telefonisch 06- 44738315.

Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop