Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

3 oktober 2019

Workshop Populatiegerichte zorg: 15 oktober 2019
Een betere samenwerking in de zorg begint bij een gemeenschappelijke populatie die zorg en ondersteuning vraagt. Welke organisatie van zorg past het beste bij deze populatie? De ontwikkeling van een ziektespecifieke benadering naar een meer waardegedreven benadering past bij deze inrichtingsvraag. Gaat u aan de slag met wijkgerichte zorg of met initiatieven voor de ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, dan biedt deze ééndaagse workshop een goede inleiding.

Klik hier voor meer info.

Regionale Samenwerking met nieuwe bekostiging vraagt om Effectief Leiderschap in de Eerste Lijn
In een recent verschenen studie over nieuwe bekostigingsvormen waarin dokters anders worden gestimuleerd, bleek maar weer eens dat lef en leiderschap nodig zijn voor een volgende stap. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt inmiddels geëxperimenteerd met nieuwe inrichtingsvormen van huisartsen en specialisten; een beter passende organisatiestructuur om de uitdagingen van de juiste zorg op de juiste plek te kunnen invullen. Wilt u ook effectief aan de slag met lef en leiderschap om de juiste verbanden te leggen, schrijf dan in voor de leergang ‘Leiderschap in de Veranderende Eerstelijns Gezondheidszorg.’

Aanmelden workshop ‘positioneren van kaderapothekers’

In opdracht van de KNMP organiseert het Jan van Es Instituut driemaal een eendaagse workshop over de positionering. Samen met de apothekers wordt onder deskundige leiding dit vraagstuk nader bestudeerd en besproken. Een kans om met deze ontwikkeling kennis te maken en met elkaar mening te vormen over de gewenste ontwikkeling. Deze workshop wordt verspreid over het land gegeven.

Voor de precieze data en locaties, zie de website.

Regionale accountability juist nodig in ‘probleemgebieden’
In bijgevoegd artikel wordt de claim gerechtvaardigd dat juist in die gebieden waar de gezondheid minder goed is en veel zorgkosten worden gemaakt heeft een gemeenschappelijke accountable care organisatie belangrijke voordelen. Kosten worden bespaard door minder opnames en acute zorgbezoeken. In welk gebied in Nederland durven we met deze aanpak te experimenteren?

Klik hier om meer te lezen. 

Extra informatie: