Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

20 mei 2019

17 juni 2019: Workshop regionalisering in de contouren van de O&I
In het kader van de O&I financiering wordt de noodzaak tot samenwerken en het vormen van een netwerk steeds nadrukkelijker. Organisaties zijn zelf aan zet!
Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe het proces van regionaliseren, netwerkvorming en samenwerken ingericht kan worden.
Hoe zit zo’n netwerk in elkaar, hoe verkrijg je draagvlak bij de achterban, wat zijn de beoogde waarde proposities voor zorginkopen én de patiënten? Benieuwd hoe dat bij uw regio zit? Geïnteresseerd?

Volg onze ééndaagse workshop op 17 juni a.s. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@jvei.nl.

Drie regio’s maken regioplan samen met Jan van Es Instituut
In reactie op het bericht in de vorige nieuwsbrief hebben wij inmiddels een traject Regioplan opgestart in drie verschillende regio’s. De ervaringen die we daar op doen zijn zeer waardevol. Het blijkt dat de basis van onze aanpak goed werkt, en dat deze voldoende ruimte biedt voor regionale en lokale inkleuring. Wilt u meer informatie over deze Incompany? Klik hier.

Bent u ook druk in de weer met uw regioplan en wenst u wat meer ondersteuning, stuur dan een mail naar info@jvei.nl en wij nemen contact met u op.

Succesvolle subsidieronde ondersteuning netwerken ouderenzorg
In het begin van dit jaar hebben wij, samen met Q-Consultzorg, een oproep gedaan aan netwerken ouderenzorg om samen met ons een lerend netwerk van lokale netwerken ouderenzorg te maken. Dat heeft geresulteerd in 4 gehonoreerde en 2 afgewezen subsidieverzoeken. Deze netwerken bevinden zich allen in een ‘starters’ fase. Alle 6 de netwerken (dus inclusief de 2 afgewezen netwerken) die samen met ons een aanvraag hebben ingediend gaan verder met ons in gesprek om het lerend netwerk op te zetten.

Voor fase 2-netwerken, netwerken ouderenzorg die al enige tijd bestaan en verder willen professionaliseren, is eind april samen met ons één netwerk aangemeld bij ZonMw. Het Jan van Es Instituut heeft daarin de rol van actie-onderzoeker. We wachten nu op de uitslag van ZonMw. In het najaar worden deze subsidierondes nogmaals open gesteld. Samen met QConsultzorg kunnen we u verder ondersteunen.

Bent u ook geïnteresseerd in het professionaliseren van uw netwerk samen met andere netwerken? Stuur dan een e-mail naar info@jvei.nl en we nemen contact met u op.

Project risicostratificatie in de eerste lijn goed op stoom
In samenwerking met 4 zorggroepen is het project risicostratificatie goed op stoom. Risicostratificatie is na de populatiesegmentatie een belangrijke stap in populatiegerichte zorg. Samen met QConsultzorg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de aanlevering van de data. De validering van de ACG risicostratificatiemethode vindt plaats in de beveiligde CBS-omgeving waar diverse databronnen voor worden gebruikt.

Meer weten over dit innovatieve project, neem dan contact op met Shelley Ann Girwar (s.girwar@jvei.nl).

Jan van Es Instituut Verhuisd en NIEUW TELEFOONNUMMER!
Vanaf 1 april 2019 zijn we verhuisd naar landgoed Groot ZonneOord in Ede. Dat betekent ook een nieuw telefoonnummer: 0318 65 77 30.

Summerschool Population Health Management
Wilt u zich ook verder bijscholen op het terrein van Population Health Management. Laatste kans om u in te schrijven voor de Summerschool Population Health Management 1-5 juli op de LUMC-Campus Den Haag. Marc Bruijnzeels is de begeleidende docent van deze wetenschappelijke scholing.

Wetenschappelijk weetje van de maand: Betrokkenheid professionals vergroot door feedback, reflection and planning of action
Dit wetenschappelijk artikel toont een effectieve wijze waarop professionals betrokken kunnen worden bij kwaliteitsverbetering. Het gaat altijd over inhoud van zorg en een actieve wijze van feedback geven op basis van data, reflecteren en vasthouden van de acties daarna. Lees het artikel hier. 

Extra informatie: