INCOMPANY: Regioplan in de Contouren van de O&I

Datum

Gedurende het hele jaar

Locatie

Op locatie, bij voorkeur bij de zorgorganisatie in uw regio

Kosten

Offerte op maat (BTW-vrij)

Introductie van deze Incompany

Bij het opstellen van een regioplan maakt het Jan van Es Instituut gebruik van het in eigen beheer ontwikkelde sjabloon “Triple Aim Model Regioplan”. Dit sjabloon bestaat uit 12 kwadranten die aangeven in welke volgorde een (regio)plan opgebouwd kan worden. De uitgangspunten van Triple Aim komen op deze wijze op een natuurlijke wijze aan bod. Gebruikelijk is dat op basis van de regionale omstandigheden en ontwikkelingsfase een programma op maat opgesteld wordt waarbij deze aanpak verder in wordt uitgewerkt. In de meeste gevallen is er behoefte aan het begeleiden van het schrijven van een regioplan, waarin de bestaande beleidselementen van deelnemende partijen opgenomen zijn. Op deze basis is zulke maatwerk afspraken wordt een offerte geschreven.

Voor wie? 

Bij de ontwikkeling van een regioplan zullen de deelnemers vertegenwoordigd dienen te zijn. Verder is het de bedoeling dat de ontwerpgroep een secretaris als penvoerder aanstelt.

Begeleiding

Marc Bruijnzeels en Dite Husselman

Docenten kunnen ook op maat verzorgd worden. Dite Husselman zal samen met het Jan van Es Instituut zorgen voor de juiste docenten voor uw Incompany. 

  

Accreditatie 

6 accreditatiepunten per dag

Leerdoel

Inzicht hebben in hoe u een regioplan maakt op basis van populatiegerichte zorg, met gebruik van het Triple Aim Model.

Opbouw van het programma

Dag 1 Formuleren van ambitie en check op de gegevens van populatie en de op te lossen problematiek en doelstellingen

Dagprogramma: 

 • Uitwisselen van verwachtingen en noodzakelijke gegevens
 • Binnen de systematiek van het sjabloon de voorliggende stappen overeenstemming tussen partijen vastleggen
 • Verwachtingen bezien met een perspectiefwissel: vanuit de patiënt, vanuit de zorgverzekeraar, vanuit het bedrijfsbelang expliciteren
 • Interventies en stakeholders uitwerken

Docent: Marc Bruijnzeels

Dag 2 In beeld brengen van het netwerk en ontwerp van een passende netwerkgovernance

Dagprogramma: 

 • Inleiding op governance en juridische mogelijkheden
 • Delen van ervaringen uit de verschillende organisaties over ’goed bestuur’
 • Richtlijnen over netwerkgovernance

Docent: Dite Husselman

Dag 3 Formuleren van investeringen en bekostigingssystematiek

Dagprogramma: 

 • Opstellen financieringsparagraaf
 • Gespreksvoorbereiding met de zorgverzekeraar over gewenste keuzen van financiering
  • Pay per Performance
  • Shared Savings
  • Per Capita
 • Wat zijn de risico’s en welke effecten worden nagestreefd?

Docent: Marc Bruijnzeels

Aanmelden en nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.