Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Kroonjuwelen, volop kennis en goed nieuws!

We zijn volop in beweging en delen ook deze maand graag weer een aantal updates met je. Het is een nieuwsbrief waarin we goed nieuws delen over onze leergang leiderschap en je vertellen over de nieuwe opleidingen voor apothekers. Het is er ook één waarin we je graag meer vertellen over de andere tak waar we mee bezig zijn; onze onderzoekstak. Het JVEI voert praktijkgericht onderzoek uit naar het beste proces om tot geïntegreerde eerstelijnszorg te kunnen komen. Zo dragen we bij aan het bewerkstelligen van duurzame veranderingen. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Hieronder lees je hoe!

 

vragenlijst

Wat zijn de kroonjuwelen van gezondheidscentra? Vul de enquête in! 

De organisatie in de eerstelijnsgezondheidszorg heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld van monodisciplinair kleinbedrijf naar meer multidisciplinaire grootschaligere organisatievormen. De gezondheidscentra hebben daarvoor in de jaren 60 van de vorige eeuw het startsein gegeven. Het Jan van Es Instituut is gevraagd door de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra om de kroonjuwelen van de gezondheidscentra te inventariseren. Onderdeel van deze inventarisatie is een vragenlijst. We horen graag jouw mening over de verschillende thema’s voor het werken volgens de principes van gezondheidscentra. Hoe vaak komen deze thema’s voor en hoe belangrijk vindt je het dat deze thema’s in de toekomst aanwezig blijven? Help je ons mee om hier goed inzicht in te krijgen? Je kunt de enquête hier invullen!

 

 

Kennisdeling: Het Kavelmodel en Population Health Management

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we je al dat het JVEI actief onderdeel is van het Kavelteam. Het kavelmodel is een duurzaam model dat ontwikkelt is om de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te bewerkstelligen. Binnen een klein aantal gebieden (de kavels) gaat dit model ingezet worden om samen met de betrokken partijen gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren. Een van die gebieden is de Achterhoek. In januari hebben we hier een scholing en werkgroepbijeenkomst voor georganiseerd. Twee inspirerende en intensieve dagen volop presentaties en breakout sessies, waarin we met elkaar weer een stap verder zijn gekomen. Onderdeel van de scholing waren de presentaties over Population Health Management. Wat is dit? Hoe doe je dit? En wat zijn de randvoorwaarden? Deze kennis delen we ook graag met jou. De opgenomen presentaties zijn daarom vrij toegankelijk hier op ons YouTube kanaal te vinden.

 

Leiderschap

 

De leergang Leiderschap gaat door!

Goed nieuws! We hebben voldoende aanmeldingen voor de leergang Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg. De leergang gaat definitief door en start op 25 en 26 maart 2021. Goed om te weten: indien een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk is verplaatsen we de leergang naar een ander moment. Als fysiek wel mogelijk is, maar je geeft zelf de voorkeur aan digitaal bijwonen, kan dat ook.

Heb je nog niet aangemeld en wil je graag aan de slag met het ontwikkelen van jouw competenties rondom effectief leiderschap? Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op onze website of mail naar info@jvei.nl

 

Opleidingen voor apothekers

In samenwerking met de KNMP en het SIR is het JvEI gestart met het opzetten van een opleiding tot kaderapotheker voor openbaar apothekers. De opleiding heeft een tweeledig doel: Verdiepen in het expertisegebied en kennis en vaardigheden aanwenden om dit in te zetten om de verbinding te zoeken in de regio. De verwachting is dat de kaderopleiding in september 2021 van start zal gaan. Tijdens de ontwikkeling van de kaderopleiding van apothekers bleek dat er bij apothekers ook veel behoefte is aan verbreding van de kennis over besturen in de eerstelijnszorg. Voor deze doelgroep zal een traject opgezet gaan worden door het JvEI in samenwerking met de KNMP. Wil je meer weten over bovenstaande opleidingen? Kijk dan hier op onze website.

 

Vacature

Gezocht: Kwalitatieve onderzoeker

We zijn op zoek naar een (ervaren) kwalitatieve onderzoeker voor drie maanden full time.
In het kader van het hierboven genoemde onderzoek naar de ‘kroonjuwelen’ van het werken volgens de principes van gezondheidscentra zijn we op zoek naar een enthousiaste onderzoeker die een reeds verzamelde set aan data (uitgeschreven interviews en focusgroepen) nader analyseert. Iets voor jou of iemand die je kent? Laat het ons weten via info@jvei.nl! De vacature vind je hier op onze website.