Opleidingen voor apothekers

Opleiding voor kaderapothekers

In samenwerking met de KNMP en het SIR heeft het JVEI een opleiding tot kaderapotheker opgezet voor openbaar apothekers. Bij huisartsen bestaat deze opleiding reeds voor verschillende gebieden, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Voor apothekers heeft de opleiding een tweeledig doel: Verdiepen in het expertisegebied en kennis en vaardigheden aanwenden om dit in te zetten om de verbinding te zoeken in de regio. Hierbij komt ook de regionalisering en de rol van de apotheker nadrukkelijk aan bod. Deze opleiding is een 2-jarig traject met een gemiddelde belasting van 8 uur per week. Deze belasting zal bestaan uit een combinatie van bijeenkomsten, opdrachten en leren in de praktijk. De kaderopleiding gaat in september 2021 van start. Interesse? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Bestuurdersopleiding voor apothekers

Tijdens de ontwikkeling van de kaderopleiding van apothekers bleek dat er bij apothekers ook veel behoefte is aan verbreding van de kennis over besturen in de eerstelijnszorg. Voor deze doelgroep zal een traject opgezet gaan worden door het JVEI in samenwerking met de KNMP.

Wil je meer weten over deze bestuurdersopleiding? Neem dan contact op met Dite Husselman via info@jvei.nl