Nieuwsbrief augustus 2019

Nieuwsbrief augustus 2019

27 augustus 2019

Ondersteuning Lokale Netwerken Ouderenzorg op stoom
Samen met QConsultzorg en het LUMC ondersteunen we inmiddels 5 netwerken ouderenzorg in het kader van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. De nieuwe oproep richt zich met name op netwerken gericht op Eenzaamheid. De verwachting is dat meer oproepen voor netwerkondersteuning zowel voor de ouderenzorg, als voor JZOJP opengesteld worden. Wilt u ook uw mogelijkheden bekijken, stuur dan een mail naar info@jvei.nl.

Haal meer uit data
Tussen alle initiatieven over big data en informatiemanagement ontwikkelen wij, samen met QConsultzorg, een Nederlandse versie van het befaamde ACG-systeem dat wereldwijd in meer dan 25 landen wordt toegepast. Met de ACG worden op basis van leeftijd, geslacht, diagnose en medicatie klinische profielen van mensen gemaakt. Deze individuele klinische profielen zijn voorspellend voor het zorggebruik van individuen, populaties en hele regio’s. Naast de ontwikkeling van een eerstelijnsversie gebaseerd op huisartsendata, ontwikkelen we momenteel toepassingen voor regionale samenwerkingsverbanden op basis van meerdere databronnen. De ‘data-vouchers’ voor de JZOJP bieden financiële ondersteuning.

Bent u ook bezig met data binnen de eerstelijn of binnen de regionale samenwerking en geïnteresseerd in deze ontwikkeling, neem dan contact op met s.girwar@jvei.nl

Regionaliseringsgolf vraagt leiderschap in de regio, ook vanuit de eerstelijn
Zoals bekend zet de huidige O&I de samenwerking tussen de eerstelijnsorganisaties binnen een regio onder druk. Vanuit verschillende optiek een logische ontwikkeling om een meer aanspreekbare organisatiestructuur voor de eigen huisartsen en voor de externe stakeholders in te richten gegeven alle uitdagingen van werkdruk, arbeidsmarkt en juiste zorg op de juiste plek. Dat vraagt natuurlijk ook visie van en draagvlak bij de huisartsen. Leiderschap vanuit de eigen groep is daarbij een essentiële factor. Bent u één van die eerstelijnsprofessionals die zich in dit krachtenveld beweegt (of gaat bewegen) en u wilt beter uw eigen competenties inzetten? U wilt effectiever worden voor uw organisatie?

Wij bieden voor de derde keer de leergang Leiderschap in een veranderende Eerstelijnsomgeving aan. In deze leergang wordt u met name aangesproken op uw eigen inzichten, overwegingen en gedrag om uw effectiviteit in de eigen omgeving te vergroten.
Meer informatie en aanmelden vindt u op onze website.
Klik hier voor meer info.

Na ketenzorg volgt persoons- en populatiegerichte zorg in een netwerk 
Minimaal 14 actieprogramma’s hebben de huidige bewindslieden van VWS gelanceerd. De uitwerking van al deze actieprogramma’s vindt plaats in de regio, en uiteindelijk bij de mensen thuis. Om enige lijn in alle actie te krijgen is afstemming binnen de regio noodzakelijk. Persoons- en populatiegerichte zorg bieden daarvoor uitkomst. Volgens de behoeften van populaties en individuen wordt de zorg op maat in netwerken, ketens of anderszins ingericht en geleverd. Vanuit theoretische inzichten en ervaringen elders is duidelijk welke ingrediënten van persoons- en populatiegerichte zorg om extra ondersteuning vragen. Wij hebben deze ingrediënten in een kenniscarrousel uitgewerkt om u nog beter te professionaliseren.
Benieuwd naar deze ingrediënten en de kenniscarrousel? Neem dan een kijkje op onze website, klik hier.

Indien u meer toelichting wilt over de leergang Leiderschap of het kenniscaroussel kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl.

Extra informatie: