LEERGANG ‘EFFECTIEF BESTUREN VAN VERLOSKUNDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Datum

Nader te bepalen

Locatie

In-company

Kosten

Prijs: € 795,- per deelnemer (btw-vrij). Inclusief studiemateriaal en deelnamecertificaat.

Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 15 deelnemers

Voor wie?
Bestuurders van VSV’s en IGO’s, VSV leden die meer toegerust willen worden om te kunnen besturen.

In-company ‘Effectief besturen van Verloskundige Samenwerkingsverbanden’

De Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn volop in beweging. Iedere regio heeft zijn eigen profiel, zijn eigen vraagstukken en daardoor ook een eigen ontwikkelingstempo. ​De ontwikkelingen vragen echter van alle VSV’s en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) nieuwe bestuursvaardigheden.

Om aan al die behoeften tegemoet te kunnen komen biedt het Jan van Es Instituut een in-company scholingstraject van drie bijeenkomsten van 16:00 – 20:00 uur.

Het organiseren van de geïntegreerde geboortezorg, het borgen van de kwaliteit en een regionale inbedding staan centraal op deze bijeenkomsten. Afhankelijk van de fase waarin de VSV of de regio(s) zich bevinden formuleren we vragen én de oplossingsrichtingen over organisatie- en sturingsvormen, afstemming van taken en rollen tussen bestuur en de verhoudingen van management en professionals.
En dit heet dan: GOED BESTUUR

Programma

Het programma wordt momenteel ontwikkeld. In grote lijnen is de opzet als volgt:

Onderwerpen bijeenkomst 1: Geïntegreerde geboortezorg, values based healthcare, Triple Aim
Onderwerpen bijeenkomst 2 : Regionale governance (goed bestuur), inbedding in de regio
Onderwerpen bijeenkomst 3: Twee gastsprekers met voorbeeld

Data: Wilt u ook uw VSV een stap dichter bij Goed Bestuur brengen? Neem contact op met het Jan van Es Instituut: info@jvei.nl.

Accreditatie: accreditatie voor deze leergang zal aangevraagd worden bij de KNOV. Het Jan van Es Instituut is geaccrediteerd door het CRKBO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.