Bestuurdersdagen “Regionalisering van de eerste lijn”

Datum

11 & 12 April 2019

Locatie

Hotel Van der Valk,
Veluwezoom 45,
1327 AK Almere

Kosten

Zie tekst

Bestuurders in de huisartsenzorg en geboortezorg staan voor een nieuwe uitdaging: regionale netwerkvorming. De nieuwe O&I beleidsregel ondersteunt deze ontwikkeling. Dan rijst de vraag:

Bestuurder, in welke fase van de regionale netwerkvorming bevindt uw eerstelijns organisatie zich?

Fase 1   Er is in uw regio sprake van separate organisaties – zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpost, ROS. Er is (nog) geen  gezamenlijke visie en slechts incidenteel overleg. Kortom, er is sprake van een adhoc netwerk

Fase 2   Er is wel sprake van een structurele samenwerking. En nu streeft u naar één regionale huisartsenorganisatie. Met één gezamenlijk doel en één juridische entiteit, als aanspreekbare eenheid in de regio voor de externe stakeholders, zoals ziekenhuis, gemeente en verzekeraars.

Als u als bestuurder – van een organisatie in een van deze twee fases – meer regionale samenwerking beoogt, wat komt daar bij kijken? Hoe kunt u uw organisatie doorontwikkelen naar die regio-organisatie die ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen?
Het thema van de 6e editie van de Jan van Es Instituut Bestuurdersdagen in 2018 is: ‘Regionalisering van de organisatie van de eerste lijn’. Tijdens deze tweedaagse ondersteunt het Jan van Es Instituut u, als bestuurder van eerstelijns- of geboortezorgorganisatie, bij het maken van keuzes met betrekking tot regionalisering.

Hoe ondersteunt het Jan van Es Instituut u bij regionalisering?

In 2 dagen verneemt u met welke aspecten u rekening moet houden bij de herinrichting van uw regio, compleet met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. U ontvangt bouwstenen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktische ervaringen en toekomstige mogelijkheden. Experts met verschillende achtergronden gaan in kleine groepen met u in discussie.
U maakt een concrete vertaling naar uw eigen situatie door een interactief individueel reflectie-instrument, dat u gedurende deze dagen invult. Dit geeft richting aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie in de regio. Tijdens deze dagen krijgt u ook actief verwerkingstijd om de doorvertaling naar uw eigen situatie nader vorm te geven.

Sprekers

Tijdens deze tweedaagse zullen o.a. de volgende personen als spreker optreden:

Programmaleiding

Deze dagen worden georganiseerd door Marc Bruijnzeels en Dite Husselman. Dr. Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut en Associate Professor bij het LUMC.
Mr Drs Dite Husselman is strategisch adviseur Governance en bestuurlijke vraagstukken in de eerstelijns gezondheidszorg.

KIJK HIER VOOR ALLE SPREKERS EN HET VOLLEDIGE PROGRAMMA.

Voor Wie?

Bestuurders, toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) en toezichthouders van eerstelijns- en geboortezorgorganisaties die op enige wijze actief zijn/worden in de inrichting van de organisatie van de zorg in de regio. U bent werkzaam in een zorggroep, verloskundig samenwerkingsverband, gezondheidscentrum, regionale ondersteuningsstructuur, geboortezorgorganisatie, huisartsenpost, branche- of koepelorganisatie.

Kom met meer personen

De ervaring leert dat u het meeste rendement haalt uit deze dagen als u met meerdere personen vanuit uw regio deelneemt. Zo kunt u met uw collega’s sneller stappen nemen in de concrete invulling voor uw de regio.

DOWNLOAD HIER DE PDF FOLDER OM DEZE VERDER ONDER UW COLLEGA BESTUURDERS TE VERSPREIDEN

 

Prijs

Kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedragen 990 Euro (BTW-vrij) pp, dit is inclusief studiemateriaal, deelnamecertificaat en maaltijden. Vanaf twee personen vanuit dezelfde organisaties bedragen de deelnamekosten 900 Euro pp.
Voor de overnachting dient de deelnemer zelf zorg te dragen.

Accreditatie

Deze leergang is voor huisartsen geaccrediteerd met 12 punten. Voor andere professionals wordt op verzoek accreditatie verzorgd.

Aanmelden en nadere informatie

Aanmelden voor de bestuursdagen kunt u doen via onderstaande button. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 06 20429669.