Bestuurdersdagen 2019: De governance van regionale samenwerking in de zorg

Datum

Uitgesteld – nieuwe datum volgt.

Locatie

LUMC Campus Den Haag, Turfmarkt 99 te Den Haag

Kosten

€795 per persoon, exclusief diner en overnachting. (btw-vrij)

Deze bestuurdersdagen worden kostenneutraal georganiseerd. Dit betekent dat het rendement van deze dagen wordt geherinvesteerd in onderzoek naar regionale governance en populatiegerichte zorg.

Inhoud van de leergang

De zorgvraag neemt toe, de complexiteit van de problematiek in de thuissituatie wordt groter en de hoeveelheid geld en personeel is beperkt. Deze uitdagingen in de zorg vragen om meer samenwerking, now more than ever!

De ervaringen van de afgelopen 10 jaar in de proeftuinen populatiebekostiging, de integrale geboortezorg en de substitutie agenda tonen dat o.a.:
– deze samenwerking complex is blijkend uit de vele stakeholders met hun belangen en onderlinge relaties
– de mogelijkheden zeer afhankelijk zijn van de eigen regionale situatie (Den Haag is geen Drenthe)
– lef, lenigheid en leiderschap van zorgbestuurders noodzakelijk is
– flexibiliteit in bekostiging en wet- en regelgeving gevraagd wordt.

Internationaal is dezelfde trend van integrale zorg naar integrale zorgorganisaties ingezet; het Duitse Kinzigtal, de Belgische Pilootprojecten, NHS experimenten en de Accountable Care Organisaties in de US illustreren dit.

Het rapport ‘de zorg op de juiste plek’ en de zorgakkoorden eerste lijn met extra geld voor de Organisatie & Infrastructuur en tweede lijn met transformatiegelden stimuleren de ontwikkeling naar integrale zorg in nieuwe integrale organisatiestructuren.

Uw initiatieven om te komen tot meer samenwerking in de regio zijn een uitvloeisel van deze ontwikkeling.

Programma

Het programma volgt nog.

Doelstelling

Het Jan van Es Instituut organiseert samen met de LUMC-Campus Den Haag, QConsultzorg en de Noaber Foundation de Bestuurdersdagen “Regionale Governance”.
Tijdens deze bestuurdersdagen krijgt u informatie, gaat u aan het werk met collega’s en legt u de volgende basis voor uw regionale samenwerking.

Doelgroep

Bestuurders en bestuurlijk actieve zorgprofessionals die aan regionale samenwerking denken en doen. Zorgverzekeraars en gemeenten die de regionale samenwerking verder moeten willen ondersteunen.

Accreditatie

Deze leergang is met 40 punten geaccrediteerd.

Aanmelden en nadere informatie: 

Inschrijven kan nu al!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl