Whitepaper persoonlijke preventie

Wij staan aan het begin van een omslag in de gezondheidszorg die preventie effectiever en dichter bij de belevingswereld van de burger gaat brengen. Daardoor zal de burger of de patiënt meer dan tot nu toe de handen aan het eigen stuur willen en kunnen nemen.

Zonder die bijdrage van de burger of de patiënt zelf wordt de zorg onhoudbaar omvangrijk en zal niet iedereen voldoende zorg meer kunnen krijgen.[1]Persoonlijke preventie geeft concreet vorm aan de beoogde transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Meer regie voor de burger en/of de patiënt en waar mogelijk de inzet van e-Health zijn daarbij belangrijke uitgangspunten

Zelf kiezen voor gezondheid, naar gepersonaliseerde preventie. Maatschappelijke agenda voor geïndividualiseerde preventie van chronische ziekten (2010).

Download hier het Whitepaper Persoonlijke Preventie